Konferencja studentów astronomii

wpis w: Aktualności | 0

W dniach 4-6 listopada 2016 r., Astronomiczne Koło Naukowe UAM zorganizowało Konferencję Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych (KSAKN). Podczas trzydniowego spotkania 37 uczestników z całej Polski brało udział w sesjach referatowych, podczas których przedstawiane były obszary zainteresowań studentów.

Dodatkowo mieli oni okazję wysłuchać czterech wykładów gościnnych prowadzonych przez pracowników Wydziału Fizyki. Prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące Europejskiego Obserwatorium Południowego, dr Magdalena Otulakowska-Hypka przybliżyła wszystkim tematykę układów kataklizmicznych, dr Magdalena Polińska opowiedziała o badaniu składu chemicznego gwiazd, a prof. UAM dr hab. Andrzej Grudka wyjaśnił analogię między czarną dziurą a rakietą.

Patronem medialnym naszej konferencji był portal Puls Kosmosu, który ufundował nagrody za najlepsze prezentacje. Otrzymali je: Sebastian Kurowski z UJ („Nowe instrumentarium OA UJ”) i Justyna Borkowska z UMK („Kosmologiczne (nie)jednorodności”). Nagrodę za najlepszy plakat otrzymała Barbara Handzlik z UJ („Badanie komet za pomocą spektroskopii molekularnej”).

Oprócz naukowych aspektów konferencji uczestnicy integrowali się podczas wieczornych spotkań (karaoke, gry planszowe), zwiedzania palmiarni, Wydziału Fizyki i Obserwatorium Astronomicznego UAM. Niezapowiedzianą wcześniej atrakcją okazał się profesjonalny pokaz iluzjonisty Błażeja Hatmana przeprowadzony specjalnie dla uczestników.

Konferencja była kolejnym spotkaniem z cyklu KSAKN po którym, mamy nadzieję, wszyscy uczestnicy będą mile wspominać czas spędzony w Poznaniu.

Komitet Organizacyjny