Oferta sypendium doktoranckiego w ramach projektu NCN

wpis w: Aktualności | 0

Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poszukuje kandydata/kandydatki na doktoranta. Doktorant będzie pracował w ramach projektu badawczego NCN „Nowa taksonomia planetoid jako narzędzie do zrozumienia budowy systemów planetarnych” pod kierunkiem prof. Agnieszki Kryszczyńskiej i dr Dagmary Oszkiewicz. Tematyka pracy będzie obejmowała astronomię planetarną, a w szczególności zagadnienia fotometrii planetoid.

Stypendium w wysokości 3200 PLN/miesiąc przewidziane jest na okres 3 lat, a rozpoczęcie prac planowane jest na początek 2018 roku.

Kandydaci ubiegający się o stypendium powinni posiadać tytuł magistra astronomii, fizyki lub informatyki. Obowiązywać będzie trzymiesięczny okres próbny.

Wnioski zawierające:

(1) CV i ewentualny spis publikacji,
(2) opis zainteresowań badawczych i wcześniejsze doświadczenia,
(3) spis przedmiotów zrealizowanych na studiach licencjackich i magisterskich wraz z ocenami,
(4) dwa listy rekomendacyjne,

należy składać w formie elektronicznej do 1 lutego 2018 r. pocztą elektroniczną na adres dagmara.oszkiewicz@amu.edu.pl. Wszystkie dokumenty zawarte we wniosku powinny być połączone w jeden plik PDF. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy kontaktować się z dr Dagmarą Oszkiewicz (dagmara.oszkiewicz@amu.edu.pl).

2017-12-01 AK, DO