Habilitacja
       strona do użytku wewnętrznego, OA UAM
LINKI

    MATERIAŁY OD AGI + LATEX
    INFORMACJE OD MICHAŁA + LATEX
    MATERIAŁY OD WD
    MATERIAŁY OD TOMKA - uwaga niektóre już nieaktualne

    CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTULÓW
    WZORY DOKUMENTÓW CK

    PRZEWODY TORUN
    PRZEWODY WARSZAWA UW

    POSTEPOWANIA ASTRONOMIA
    POSTEPOWANIA ASTRONOMIA - LOKALNE ARCHIWUM

    AUTOREFERATY - ARCHIWUM X ;)

    INFORMACJE UAM FIZYKA
    SEMINARIA HABILITACYJNE

    IMPACT FACTOR
    LUB CZASOPISMA (punktacja sty 2017, by PAD)TERMINY

    WD 30.09.2017 ==> 30.09.2018
    PB 30.09.2019
    KK 30.09.2019
    AM 01.2020
    DO 30.09.2021 lub 2024
    MP 30.09.2021