ORCID


https://orcid.org/0000-0001-8725-8239

DY******65***PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login

kliknij zalogój przez ORCID
GATS-DB


http://lupus.astro.amu.edu.pl/GATS-DB/login.php

V3**A**_wd
MNRAS


http://lupus.astro.amu.edu.pl/GATS-DB/login.php

XXXXXXXXXX
POLON


https://polon.nauka.gov.pl

XXXXXXXXXXXXX