Wyznaczenie parametrów układów podwójnych zaćmieniowych FM Leo i FK Leo

Milena Ratajczak (Poznań 2008)

- opieka nad pracą

 

Modelowanie układów zaćmieniowych BD-002862 i HD 67894

Rafał Szudera (Poznań 2009)

- opieka nad pracą (nieformalne kierownictwo pracy)

 

Badania planet pozasłonecznych – zastosowanie metody Wilsona-Devinney

Elżbieta Andrzejewska (Poznań 2010)

- opieka nad pracą (nieformalne kierownictwo pracy)

 

Obserwacje spektroskopowe oraz modelowanie układu HD 65498

Justyna Sękalska (Poznań 2010)

- opieka nad pracą (nieformalne kierownictwo pracy)

 

Obserwacje spektroskopowe planety pozasłonecznej tau Bootis Ab

 - badanie stabilności spektrografu

Tomasz Kowalczyk (Poznań 2011)

- kierownik pracy

 

Obserwacje spektroskopowe układów zaćmieniowych półrozdzielonych

Patrycja Bagińska (Poznań 2011)

- kierownik pracy

 

Obserwacje spektroskopowe oraz modelowanie układów HT Vir i RR Lyn

Katarzyna Bensch (Poznań 2012)

- opieka nad pracą (nieformalne kierownictwo pracy)

 

Analiza obserwacji spektroskopowych gwiazd zaćmieniowych i pulsujących

Natalia Zywucka (Poznań 2013)

- kierownik pracy