MATEMATYKA
http://www.edox.website.pl/pjdf.php
http://www.matma.net.pl/pochodne.php
http://mathworld.wolfram.com/

FIZYKA
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Podstawy_fizyki
http://www.fizyka.net.pl/