Studia doktoranckie - Astronomia,  Poznań 

do użytku wewnętrznego

strona studium doktoranckiego UAM

Fizyka - telefony
administracja UAM - telefony

Kierownik Studium: prof. dr hab. Ryszard Tanaś, tel. 829-5184

Katarzyna Panek - dziekanat,  tel. 829-5202, panek@amu.edu.pl,  pokój 3


Egzamin wstępny - informacje ogólneSprawozdania / Zaliczenia
- co semestr oddajemy sprawozdanie
- rocznie musimy zaliczyć 1 egzamin (np. monograficzny)
Otwarcie przewodu
- Prezentacje odbywają się co pare miesięcy po kilka osób na raz. Prezentacja dotychczasowych wyników 15 min, pytania z sali.
- przykładowe prezentacje:  WD

- jakie papiery musimy dostarczyć
1. dorobek - publikacje,  granty, konferencje 
2. podanie o otwarcie - od  doktoranta 
formularz
3. opinia o doktorancie - od promotora
4. proźba o otwarcie przewodu  od  promotora  -  propozycja składu komisji  i  recenzentów


Egzaminy
- terminy egzaminów zgłaszamy do K. Panek (tel.
5202
), odbieramy od niej protokoły egzaminacyjne.

- trzy pytamnia, 40-60 min, przykładowe pytania, skład komisji (wg. nowych zasad)

- trzy pytania, 20 min, spis literatury (wybieramy 1-2 książki), przykładowe pytania, termin zdawania ~raz w miesiącu (dla większej grupy), egzaminowanie zazwyczaj parami.

-podaniezakres, zgłaszamy chęć zdawania minimum z miesięcznym wyprzedzeniem, egzamin trwa około 20 minut, musimy odpowiadać na pytania o naszej pracy,  przetłumaczyć fragment  naukowego tekstu angielskiego,  oraz  omówić  pare  tematów  z  listy (np. rodzina, wakacje).  Liczy sie  przedewszystkim komunikatywność  a nie  mówienie bez  błędów.  Skład komisji  2 osoby.Prace doktorskie
- do pani K. Panek (tel. ) oddajemy 4 egzemplarze pracy: 2 dla recenzentów, 1 do archiwum i 1 dla promotora (ten ostatni możemy sami dać promotorowi). Musimy przygotować równierz wersje elektroniczną na płytce PDF/PS lub DOC.

- przykładowe prace:
WB:  PSTEX
PK:  PS
PB:  PS
WD:  PS, TEX

Prace doktorskie na Astronomii zazwyczaj mają 80-120 stron.


Obrona
- recenzent musi mieć 3 miesiące na sprawdzenie pracy i napisanie recenzji
- obrony odbywają się na morasku w sali obok dziekanatu
- termin obrony ustala się z kierownikiem komisji (musimy zgłosić do K.Panek bo ona musi powiadomić oficjalnie komisje i recenzentów)
- aby przystąpić do obrony musimy mieć zdane trzy egzaminy oraz mieć dwie najlepiej pozytywne;) recenzje

Obrona składa sie kilku części:
1. Promotor przedstawia kandydata
2. Kandydat przedstawia 15 min. prezentacje sojej pracy
3. Recenzenci odczytują recenzje
4. Kandydat odpowiada na zarzuty z recenzji
5. Dodatkowe pytania od recenzentow
6. Pytania z sali
7. Niejawne głosowanie komisji i ogłoszenie wyniku

 Po obronie:
- musi być spisany protokół z obrony
- na najbliszej radzie wydziału ten protokół jest czytany i obrona jest zatwierdzana przez radę
- musi być wypełniony formularz do bazy synaba (K. Panek)Granty
- formularze