Wojciech Dimitrow
        strona domowa
    PUBLIKACJE

    PROJEKTY
                    - Globalny Teleskop Astrofizyczny
                    - Poznański Teleskop Spektroskopowy

    OPIEKA NAD PRACAMI MAGISTERSKIMI

    ZAJECIA ZE STUDENTAMI

    UKŁADY PODWÓJNE ZAĆMIENIOWE
.