Grants

„Which stars explode as supernovae?” Prof. Michał Michałowski, National Science Centre – OPUS No., contract number 2023/49/B/ST9/00066, 07.2024 – 06.2028

„Synthetic Tracking in SST and NEO searches” Dr. Krzysztof Kamiński, ESA Ideas (idea nr: I-2023-09362), main contractor: ITTI Sp. z o.o., subcontractor: AOI AMU, 05.2024 – 03.2025

„Search and Characterization of Galaxy Protoclusters selected from the ESO Public Survey SHARKS” Dr. Jakub Nadolny, NAWA – The Polish National Agency for Academic Exchange, contract number: BPN/BEK/2023/1/00271, 09.2024 — 09.2026

„SPACIOUS: Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage Scenario” Prof. Przemysław Bartczak, Horizon Europe contract no. 101135205, Leader: Universitat de Barcelona, 01.2024 – 12.2026

“Radio Astronomy Collaboration between European Universities: Developing Scientific and Technological Skills Through Astronomy” Prof. Michał Michałowski, European Commission KA220 Cooperation partnerships in higher education, contract number: 000155868, Leader: La Universidad Pública de Navarra, 11.2023 – 10.2026

“Mapping the history of galaxy evolution with the James Webb Space Telescope” Prof. Michał Michałowski, NAWA – The Polish National Agency for Academic Exchange, contract number: BPN/BEK/2022/1/00110, 09.2023 – 08.2024

„Large scale study of asteroid spectral phase reddening effect” Dr. Dagmara Oszkiewicz, National Science Centre – OPUS No. 2022/45/B/ST9/00267, 04.2023 – 03.2027

„A special NSC program for students and scientists from Ukraine” MSc. Sofiia Mykhailova, supervisor: Prof. Tomasz Kwiatkowski, Grant No. 2022/01/4/ST9/00035, National Science Centre, Poland, 03.2023 – 02.2024

„Improving orbits of Potentially Hazardous Asteroids” MSc. Karolina Dziadura, supervisor: Dr. Damara Oszkiewicz, Grant No. 2022/45/N/ST9/01403 National Science Centre, Poland, 02.2023 – 02.2024

„SCOUTS – Study of Commercially Offered Units for Telescopes System”, Dr. K. Kamiński, Prof. T. Kwiatkowski, Prof. P. Bartczak, ESA project, main contractor: 6ROADS Sp. z.o.o., members of the consortium: IOA UAM, ITTI Sp. z o.o., 04.2022 – 01.2023

„Determination of physical models of the smalest near-Earth asteroids from one flyby”, MSc. Paweł Koleńczuk, supervisor: Prof. Tomasz Kwiatkowski, Grant No. 2021/41/N/ST9/04259, National Science Centre, Poland, 01.2022 – 01.2025

„Measurement of the dust removal timescale and its dependence on elliptical galaxies properties” MSc. Aleksandra Leśniewska, supervisor: Prof. Michał Michałowski, Grant No. 2021/41/N/ST9/02662, National Science Centre, Poland, 01.2022 – 01.2024

„From historical plates to the Gaia mission – a deep dive into NEOs” Dr. Dagmara Oszkiewicz, Prof. Przemysław Bartczak, Prof. Agnieszka Kryszczyńska, NAWA: Polonium – bilateral exchange between Poland and France, BPN/BFR/ 2021/1/00026/U/00001, 01.01.2022 – 31.12.2023

„Sizes and thermal properties of asteroids”, Dr. Anna Marciniak, Phd, Antoine Choukroun, MSc., National Science Centre, Poland, 01.10.2021 – 09.30.2025

„P3-SST-XXVII – Customised SST Software Elements in the SST Core Software and Expert Centre”, Dr. J. Gołębiewska, Prof. E. Wnuk, Dr. K. Kamiński, ESA project, main contractor: ITTI Sp. z o.o., members of the consortium: IOA UAM, 6ROADS Sp. z.o.o., Sybilla Technologies Sp. z.o.o., GMV Innovating Salutions Sp.z.o.o., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Astronomical Institute University of Bern, 04.2021 – 06.2023

„SSA P3-NEO-XXXV: NEO Observation Campaigns from the Southern Hemisphere”, Prof. Przemysław Bartczak, ESA project, main contractor: IAO UAM, members of the consortium: 6ROADS, Mergesoft, 01.2021 – 09.2022

„OGS Camera Requirements and Benchmarking”, Dr. K. Kamiński, Prof. P. Bartczak, ESA project, main contractor: IAO UAM, members of the consortium: IOA UAM, 6ROADS, 06.2020 – 05.2021

EUROPLANET 2024 Research InfrastructureCoordination of Ground-based Observations, Dr. E. Podlewska-Gaca, H2020, main contractor: EUROPLANETS, members of the consortium: 56 research centers from 5 continents among them IOAUAM, 02.2020 – 02.2024

„SPACE STONES: Space Surveillance and Tracking in Observational Network with Event-based Sensors”, Dr. K. Kamiński, ESA project, main contractor: 6ROADS, members of the consortium: IOA UAM, ITTI Sp. z o.o., UZH Zurich, 10.2019 – 10.2020

„Interferometria optyczna gwiazd symbiotycznych”, Dr. Magdalena Otulakowska-Hypka, NCN, 09.2019 – 09.2022

„Błyski gamma i supernowe rzucają światło na sposób zdobywania gazu przez galaktyki”, Prof. Michał Michałowski, NCN, 05.2019 – 05.2024

„E2EPOC End-to-End-Procedure for Satellite Orbit Catalogue from Optical Observation”, Prof. E. Wnuk, Dr. K. Kamiński, Dr. J. Gołębiewska, ESA project, main contractor: 6ROADS, members of the consortium: IOA UAM, ITTI Sp. z o.o., 02.2019 – 02.2020

„PoITeISST Polish Telescopes Qualification for SST”, Prof. E. Wnuk, Dr. J. Gołębiewska, Dr. K. Kamiński, ESA project, main contractor: 6ROADS, members of the consortium: IOA UAM, ITTI Sp. z o.o., GMV , 06.2018 – 06.2019

„Planetoidy typu V z Wewnętrznego Pasa Głównego jako pozostałości zróżnicowanych planetozymali”, Dr. Dagmara Oszkiewicz, NCN, 04.2018 – 04.2021

„Nowa taksonomia planetoid jako narzędzie do zrozumienia budowy systemów planetarnych”, Prof. Agnieszka Kryszczyńska, Prof. Tomasz Kwiatkowski, Dr. Dagmara Oszkiewicz, NCN, 01.2018 – 01.2021

„Service for Archival NEO Orbital and Rotational Data Analysis (SANORDA)”, Prof. Tomasz Kwiatkowski, Prof. Edwin Wnuk, ESA project, AMU is the main contractor (works are subcontracted to ITTI Sp. z o.o.), 09.2017 – 03.2019

„GAVIP-GridComputing”, Dr. Przemysław Bartczak, ESA project, 08.2017 – 12.2019

PanDust: everything you always wanted to know about cosmic dust, Dr. Michał Michałowski, NCN, 05.2017 – 04.2019

„Rodziny planetek zbliżających się do Ziemi”, Prof. Tadeusz Jopek, NCN, 02.2017 – 02.2020

„NEO&SST Observation Assistant Service (NOAS)”, Prof. Tomasz Kwiatkowski, Prof. Edwin Wnuk, ESA project, AMU is the main contractor (works are subcontracted to ITTI Sp. z o.o.), 02.2017 – 08.2018

„Stabilność układów hierarchicznych w gromadach kulistych”, Dr. Arkadiusz Hypki, NCN, 12.2016 – 11.2019

„NEO Data Exchange and Collaboration Service (NEO-DECS)”, Prof. Tomasz Kwiatkowski, Prof. Edwin Wnuk, ESA project in which AMU is subcontracted (ITTI Sp. z o.o. is the main contractor), 11.2016 – 11.2018

„Feasibility Study to Setup a Polish Component to SSA”, Prof. Edwin Wnuk, Prof. Tomasz Kwiatkowski, ESA project, AMU and ITTI Sp. z o.o. are coexecutors, 09.2016 – 08.2017

„Pochodzenie komet bliskoparabolicznych. Czy Gaia zmieni nasze poglądy na ich żródło?”, Prof. Piotr A. Dybczyński, NCN, 01.2016 – 01.2019

„Small Bodies: near and far”, Dr. Anna Marciniak (H2020 EC Grant Agreement No. 687378), 04.2016 – 03.2019

“Premium on the Horizon”, Dr. Anna Marciniak – a support grant for beneficiaries of Horizon 2020 projects, Ministry of Science and Higher Education, Poland, 2016 – 2019

„Chemical composition and pulsations of B-type stars”, Dr. Ewa Niemczura (UWr), AMU executors: Dr. Magdalena Polińska, Dr. Krzysztof Kamiński, 01.2015 – 01.2019

„P2-NEO-VI NEO User Support Tools”, Prof. Edwin Wnuk, ESA project, AMU and ITTI Sp. z o.o. are coexecutors, 03.2016 – 02.2017

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Dr. Dagmara Oszkiewicz, 2015 – 2018

“Against the observational bias in physics of asteroids”, Dr. Anna Marciniak– National Science Centre, Poland, 02.2015 – 02.2018

„An interactive service for asteroid follow-up observation”, Prof. Tadeusz Michałowski, Gaia-GOSA, projekt ESA, 01.2015 – 07.2017

„Reduction and analysis of observational data obtained with the 4m International Liquid Mirror Telescope”, Dr. Przemysław Bartczak, projekt PAN-FNRS, 09.2013 – 09.2015

„Zróżnicowane rodziny planetoid jako brakujące ogniwo w historii Układu Słonecznego”, Dr. Dagmara Oszkiewicz, NCN, 10.2012 – 09.2015

„Globalny Teleskop Astrofizyczny”, Dr. Krzysztof Kamiński, NCN, 12.2011 – 12.2016.

„Modelling the Shapes of Asteroids”, Prof. Tadeusz Michałowski, 7 PR UE GREAT-ITN, 09.2011 – 08.2015

„Small debris removal by laser illumination and complementary technologie”, Prof. Edwin Wnuk, 7 PR UE CLEANSPACE, 06.2011 – 05.2014, Prof. Edwin Wnuk, MNiSW, 06.2011 – 05.2014

„Modele kształtów niesymetrycznych planetoid wykorzystywanych do badań efektów YORP i Jarkowskiego”, Dr. Przemysław Bartczak NCN, 10.2010-10.2013

„Struktura wewnętrzna i ewolucja bardzo małych planetoid”, Prof. Tomasz Kwiatkowski NCN, 10.2010 – 10.2013

Instrument development

“Optical Robotic Satellite Sensor System”, Krzysztof Kamiński PhD, Apparatus investment of the Ministry of Science and Higher Education, 2017 – 2019

„Międzykontynentalny system teleskopów astrofizycznych”, 6037/IA/128/2010, 04.2010 – 12.2010

„1. Podzespoły do teleskopu, 2. Kamera CCD do spektrografu”, nr decyzji 5156/IA/128/2005, 06.2005 – 05.2006

 
2024-02-12, RH