Granty realizowane w ostatnich latach

„Search and Characterization of Galaxy Protoclusters selected from the ESO Public Survey SHARKS” dr Jakub Nadolny, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, numer umowy: BPN/BEK/2023/1/00271, 09.2024 – 09.2026

„SPACIOUS: Science PlAtform Cloud Infrastructure for Outsize Usage Scenario” prof. UAM dr hab. Przemysław Bartczak, Horyzont Europa nr umowy: 101135205, Lider: Universitat de Barcelona, 01.2024 – 12.2026

“Radio Astronomy Collaboration between European Universities: Developing Scientific and Technological Skills Through Astronomy” dr hab. Michał Michałowski, Komisja Europejska KA220 Cooperation partnerships in higher education, numer umowy: 000155868, Lider: La Universidad Pública de Navarra, 11.2023 – 10.2026

„Mapping the history of galaxy evolution with the James Webb Space Telescope” dr hab. Michał Michałowski, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, numer umowy: BPN/BEK/2022/1/00110, 09.2023 – 08.2024

„Masowe badanie efektu poczerwienienia widm planetoid” dr Dagmara Oszkiewicz, NCN OPUS nr 2022/45/B/ST9/00267, 04.2023 – 03.2027

„Specjalny program NCN dla studentów i naukowców z Ukrainy” mgr Sofiia Mykhailova, opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski, NCN nr 2022/01/4/ST9/00035, 03.2023 – 02.2024

„Improving orbits of Potentially Hazardous Asteroids” mgr Karolina Dziadura, opiekun naukowy: dr Damara Oszkiewicz, NCN nr 2022/45/N/ST9/01403 02.2023 – 02.2024

„SCOUTS – Study of Commercially Offered Units for Telescopes System” dr Krzysztof Kamiński, prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski, prof. UAM dr hab. Przemysław Bartczak, projekt ESA (EXPRO PLUS), główny wykonawca: 6ROADS Sp. z.o.o., członkowie konsorcjum: IOA UAM, ITTI Sp. z o.o., 04.2022 – 01.2023

„Wyznaczanie modeli fizycznych najmniejszych planetoid bliskich Ziemi z jednego przelotu” mgr Paweł Koleńczuk, promotor: prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski, NCN nr 2021/41/N/ST9/04259, 01.2022 – 01.2025

„Pomiar tempa pozbywania się pyłu i jegozależność od własności galaktyk eliptycznych” mgr Aleksandra Leśniewska, opiekun: dr hab. Michał Michałowski, NCN nr 2021/41/N/ST9/02662, 01.2022 – 01.2024

„Od historycznych ramek do misji Gaia – szczegółowa analiza obiektów NEOs” dr Dagmara Oszkiewicz, prof. UAM dr hab. Przemysław Bartczak, prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, NAWA: PHC Polonium – wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską, nr BPN/BFR/ 2021/1/00026/U/00001, 01.01.2022 – 31.12.2023

„Rozmiary i własności cieplne planetoid”, prof. UAM dr hab. Anna Marciniak, mgr Antoine Choukroun, NCN, 01.10.2021 – 09.30.2025

„P3-SST-XXVII – Customised SST Software Elements in the SST Core Software and Expert Centre”, dr J. Gołębiewska, prof. E. Wnuk, dr K. Kamiński, projekt ESA, główny wykonawca: ITTI Sp. z o.o., członkowie konsorcjum: IOA UAM, 6ROADS Sp. z.o.o., Sybilla Technologies Sp. z.o.o., GMV Innovating Salutions Sp.z.o.o., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Astronomical Institute University of Bern, 04.2021 – 06.2023

„SSA P3-NEO-XXXV: NEO Observation Campaigns from the Southern Hemisphere”, prof. UAM dr hab. Przemysław Bartczak, projekt ESA, główny wykonawca IAO UAM, członkowie konsorcjum: 6ROADS, Mergesoft, 01.2021 – 09.2022

„OGS Camera Requirements and Benchmarking”, dr K. Kamiński, prof. UAM dr hab. P. Bartczak , projekt ESA, główny wykonawca: IAO UAM, członkowie konsorcjum: IOA UAM, 6ROADS, 06.2020 – 05.2021

EUROPLANET 2024 Research InfrastructureCoordination of Ground-based Observations, dr E. Podlewska-Gaca, H2020, główny wykonawca: EUROPLANETS, członkowie konsorcjum: 56 ośrodków naukowych z 5 kontynentów wśród nich IOAUAM , 02.2020 – 02.2024

„SPACE STONES: Space Surveillance and Tracking in Observational Network with Event-based Sensors”, dr K. Kamiński, projekt ESA, główny wykonawca: 6ROADS, członkowie konsorcjum: IOA UAM, ITTI Sp. z o.o., UZH Zurich, 10.2019 – 10.2020

„Interferometria optyczna gwiazd symbiotycznych”, dr Magdalena Otulakowska-Hypka, NCN, 09.2019 – 09.2022

„Błyski gamma i supernowe rzucają światło na sposób zdobywania gazu przez galaktyki”, dr hab. Michał Michałowski, NCN, 05.2019 – 05.2024

„E2EPOC End-to-End-Procedure for Satellite Orbit Catalogue from Optical Observation”, prof. E. Wnuk, dr K. Kamiński, dr J. Gołębiewska, projekt ESA, główny wykonawca: 6ROADS, członkowie konsorcjum: IOA UAM, ITTI Sp. z o.o., 02.2019 – 02.2020

„Detekcja efektu Jarkowskiego na podstawie udokładnionych pomiarów astrometrycznych”, lic. Karolina Dziadura, opiekun: dr Dagmara Oszkiewicz, Diamentowy Grant, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 09.2018 – 09.2021

„PoITeISST Polish Telescopes Qualification for SST”, prof. E. Wnuk, dr J. Gołębiewska, dr K. Kamiński, projekt ESA, główny wykonawca: 6ROADS, członkowie konsorcjum: IOA UAM, ITTI Sp. z o.o., GMV , 06.2018 – 06.2019

„Planetoidy typu V z Wewnętrznego Pasa Głównego jako pozostałości zróżnicowanych planetozymali”, dr Dagmara Oszkiewicz, NCN, 04.2018 – 04.2021

„Nowa taksonomia planetoid jako narzędzie do zrozumienia budowy systemów planetarnych”, prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski, dr Dagmara Oszkiewicz, NCN, 01.2018 – 01.2021

„Service for Archival NEO Orbital and Rotational Data Analysis (SANORDA)”, prof UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski, prof. dr hab. Edwin Wnuk, projekt ESA, Uniwersytet jest głównym wykonawcą (podwykonawcą jest firma ITTI Sp. z o.o.), 09.2017 – 03.2019

„GAVIP-GridComputing”, dr Przemysław Bartczak, projekt ESA, 08.2017 – 12.2019

PanDust: everything you always wanted to know about cosmic dust, dr Michał Michałowski, NCN, 05.2017 – 04.2019

„Rodziny planetek zbliżających się do Ziemi”, prof. dr hab. Tadeusz Jopek, NCN, 02.2017 – 02.2020

„NEO&SST Observation Assistant Service (NOAS)”, prof UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski, prof. dr hab. Edwin Wnuk, projekt ESA, Uniwersytet jest głównym wykonawcą (podwykonawcą jest firma ITTI Sp. z o.o.), 02.2017 – 08.2018

„Stabilność układów hierarchicznych w gromadach kulistych”, dr Arkadiusz Hypki, NCN, 12.2016 – 11.2019

„NEO Data Exchange and Collaboration Service (NEO-DECS)” prof UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski, prof. dr hab. Edwin Wnuk, projekt ESA którego Uniwersytet jest podwykonawcą (głównym wykonawcą jest ITTI Sp. z o.o.), 11.2016 – 11.2018

„Feasibility Study to Setup a Polish Component to SSA”, prof. dr hab. Edwin Wnuk, prof UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski, projekt ESA, którego Uniwersytet jest współwykonawcą (wspólnie z ITTI Sp. z o.o.), 09.2016 – 08.2017

„Pochodzenie komet bliskoparabolicznych. Czy Gaia zmieni nasze poglądy na ich żródło?”, prof. dr hab. Piotr A. Dybczyński, NCN, 01.2016 – 01.2019

„Small Bodies: near and far”, dr Anna Marciniak (H2020 EC Grant Agreement No. 687378), 04.2016 – 03.2019

„Premia na Horyzoncie”, dr Anna Marciniak, wsparcie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla osób realizujących projekty w programie Horyzont2020, 2016 – 2019

„Chemical composition and pulsations of B-type stars” („Skład chemiczny a pulsacje gwiazd typu B”) dr Ewa Niemczura (UWr), wykonawcy ze strony UAM: dr Magdalena Polińska, dr Krzysztof Kamiński, 01.2015 – 01.2019

„P2-NEO-VI NEO User Support Tools”, prof. dr hab. Edwin Wnuk, projekt ESA, którego Uniwersytet jest współwykonawcą (wspólnie z ITTI Sp. z o.o.), 03.2016 – 02.2017

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, dr Dagmara Oszkiewicz, 2015 – 2018

„Efekty selekcji obserwacyjnej w fizyce planetoid”, dr Anna Marciniak, NCN, 02.2015 – 02.2018

„An interactive service for asteroid follow-up observation” prof. dr hab. Tadeusz Michałowski, Gaia-GOSA, projekt ESA, 01.2015 – 07.2017

„Reduction and analysis of observational data obtained with the 4m International Liquid Mirror Telescope” dr Przemysław Bartczak, projekt PAN-FNRS, 09.2013 – 09.2015

„Zróżnicowane rodziny planetoid jako brakujące ogniwo w historii Układu Słonecznego”, dr Dagmara Oszkiewicz, NCN, 10.2012 – 09.2015

„Globalny Teleskop Astrofizyczny”, dr Krzysztof Kamiński, NCN, 12.2011 – 12.2016.

„Modelling the Shapes of Asteroids”, prof. dr hab. Tadeusz Michałowski, 7 PR UE GREAT-ITN, 09.2011 – 08.2015

„Small debris removal by laser illumination and complementary technologie”, prof. dr hab. Edwin Wnuk, 7 PR UE CLEANSPACE, 06.2011 – 05.2014 Umowa o wykonanie projektu międzynarodowego, prof. dr hab. Edwin Wnuk, MNiSW, 06.2011 – 05.2014

„Modele kształtów niesymetrycznych planetoid wykorzystywanych do badań efektów YORP i Jarkowskiego”, dr Przemysław Bartczak NCN, 10.2010-10.2013

„Struktura wewnętrzna i ewolucja bardzo małych planetoid”, dr hab. Tomasz Kwiatkowski NCN, 10.2010 – 10.2013

Inwestycje aparaturowe

„System optycznych robotycznych sensorów satelitarnych”, dr Krzysztof Kamiński, inwestycja aparaturowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2017 – 2019

„Międzykontynentalny system teleskopów astrofizycznych”, 6037/IA/128/2010, 04.2010 – 12.2010

„1. Podzespoły do teleskopu, 2. Kamera CCD do spektrografu”, nr decyzji 5156/IA/128/2005, 06.2005 – 05.2006