Dziedziny badań

Astronomia galaktyczna

 • Dynamika układów gwiazdowych

Astrofizyka gwiazdowa

 • Spektroskopia i fotometria wybranych typów gwiazd
 • Gwiazdowe układy podwójne i wielokrotne
 • Modelowanie atmosfer gwiazdowych
 • Asterosejsmologia
 • Analiza widm gwiazdowych
 • Gwiazdy kataklizmiczne

Małe ciała Układu Słonecznego

 • Ruch orbitalny i pochodzenie komet
 • Obserwacje fotometryczne planetoid
 • Obserwacje spektroskopowe planetoid
 • Własności fizyczne planetoid
 • Badania planetoid zbliżających się do Ziemi
 • Modelowanie kształtów planetoid
 • Dynamika ruchu orbitalnego planetoid
 • Obserwacje planetoid w misji Gaia
 • Dynamika meteoroidów, związki meteoroidów z kometami, analiza rojów meteorów

Mechanika nieba

 • Matematyczne problemy mechaniki nieba, funkcje specjalne
 • Modelowanie efektów sił niegrawitacyjnych
 • Efekty niegrawitacyjne w ruchu obrotowym planetoid
 • Rezonanse orbitalne

Dynamika sztucznych satelitów i śmieci kosmicznych

 • Analityczne teorie ruchu sztucznych satelitów
 • Dynamika orbitalna sztucznych satelitów i śmieci kosmicznych
 • Obserwacje optyczne i laserowe sztucznych satelitów i śmieci kosmicznych

Astronomia pozagalaktyczna

 • gaz i pył w galaktykach
 • formowanie się gwiazd
 • błyski gamma, supernowe i galaktyki w których wystąpiły
 • obserwacje radiowe i w podczerwieni