Konferencje

Instytut Obserwatorium Astronomiczne był organizatorem lub współorganizatorem konferencji. Materiały archiwalne są ciągle dostępne:

2016 – Udział Polski w europejskim programie SSA (Space Situational Awareness)
2015 – XXXVII Zjazd PTA
2014 – Software Systems for Astronomy
2013 – Meteoroids 2013
2010 – Binaries in the Solar System II
2008 – 16th International Workshop on Laser Ranging
2000 – US – European celestial mechanics workshop
1996 – Dynamics and Astrometry of natural and artificial celestial bodies