Jak zostać studentem?

Ulotka informacyjna – Astronomia

Ogólne informacje o kierunku Astronomia dla kandydatów na studia:

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na portalu rekrutacyjnym UAM:

Jak zostać studentem studiów drugiego stopnia na kierunku Astronomia

Osoba kandydująca na studia na drugim stopniu kierunku Astronomia powinna mieć licencjat z astronomii lub wykazać zdolność do nadrobienia brakującej wiedzy z astronomii w terminie pozwalającym zaliczyć wszystkie przedmioty na II stopniu studiów i przygotować pracę magisterską z astronomii.

Ocena z rekrutacji w 50% opierać się będzie na wyniku rozmowy z osobą kandydującą, a w 50% będzie wynikiem odpowiedzi na trzy pytania z załączonej listy:

 1. Współczesne teleskopy astronomiczne
 2. Wpływ atmosfery ziemskiej na obserwacje astronomiczne
 3. Analiza widmowa i jej znaczenie w astronomii
 4. Układy odniesienia w astronomii
 5. Czas w astronomii: doba, miesiąc, rok
 6. Metody pomiaru odległości w astronomii
 7. Prawa Keplera
 8. Budowa Układu Słonecznego
 9. Pozasłoneczne układy planetarne
 10. Słońce: budowa i źródło energii
 11. Diagram HR
 12. Ewolucja gwiazd
 13. Struktura i kinematyka Galaktyki (Drogi Mlecznej)
 14. Prawo Hubble’a i rozszerzający się Wszechświat