Opisy przedmiotów

Opisy przedmiotów na studiach rozpoczętych w roku akademickim 2023/24

Pierwszy stopień                                 Drugi stopień

Opisy przedmiotów na studiach rozpoczętych przed rokiem akademickim 2023/2024

Pierwszy rok pierwszego stopnia studiów

Astronomia ogólna, prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, mgr Julia Matysiak
Astronomia sferyczna, dr Justyna Gołębiewska
Fizyka 1, prof. dr hab. Andrzej Grudka
Fizyka 2, dr Monika Makrocka-Rydzyk
Matematyka 1, prof. UAM dr hab. Aneta Sikorska-Nowak
Matematyka 2, prof. UAM dr hab. Aneta Sikorska-Nowak
Matematyka elementarna, dr Edyta Podlewska-Gaca
Metody opracowania obserwacji, dr Justyna Gołębiewska, dr Magdalena Polińska
Pracownia informatyczna 1, prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski, mgr Paweł Koleńczuk, mgr Aleksandra Leśniewska, mgr Rita Wysoczańska
Pracownia informatyczna 2, mgr Emil Wilawer
Wstęp do astrofizyki 1, dr Grzegorz Dudziński

Drugi rok pierwszego stopnia studiów

Architektura systemów komputerowych, prof. UAM dr hab. Sławomir Mamica, prof. UAM dr hab. Wojciech Rudziński
Astrodynamika, dr Dagmara Oszkiewicz
Elektronika, dr Zdzisław Stryła
Fizyka 3, prof. dr hab. Adam Miranowicz
Fotometria, prof. dr hab. Tomasz Kwiatkowski, dr Anna Marciniak
Matematyka 3, prof. UAM dr hab. Aneta Sikorska-Nowak
Mechanika klasyczna i relatywistyczna, dr Justyna Gołębiewska, dr Edyta Podlewska-Gaca •
Pracownia astrofizyki, dr Grzegorz Dudziński, dr Magdalena Polińska
Pracownia eksperymentu fizycznego, dr Iwona Iwaszkiewicz-Kostka, dr Aneta Woźniak-Braszak
Programowanie i metody numeryczne 1, dr Grzegorz Dudziński
Programowanie i metody numeryczne 2, dr Grzegorz Dudziński
Wstęp do astrofizyki 2, prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, dr Krzysztof Kamiński
Wstęp do mechaniki nieba, dr Halina Prętka-Ziomek, dr Justyna Gołębiewska

Trzeci rok pierwszego stopnia studiów

Astrofizyka teoretyczna, dr Edyta Podlewska-Gaca
Astronomia Galaktyczna i pozagalaktyczna, dr Halina Prętka-Ziomek
Astronomia Układu Słonecznego, dr Justyna Gołębiewska
Badania kosmiczne, prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski, dr Krzysztof Kamiński
Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu, prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski
Geodezja satelitarna, dr Justyna Gołębiewska
Małe ciała Układu Słonecznego, prof. UAM dr hab.Piotr A. Dybczyński
Obliczeniowa mechanika nieba, dr Justyna Gołębiewska
Podstawy fizyki kwantowej, prof. UAM dr hab Piotr Tomczak
Satelitarne badania Ziemi i atmosfery, dr Krzysztof Kamiński
Seminarium dyplomowe (licencjat), prof. dr hab. Tadeusz Michałowski
Spektroskopia, prof. UAM dr hab. Wojciech Dimitrow
Systemy nawigacji satelitarnej, dr Przemysław Bartczak
Teledetekcja satelitarna, prof. UAM dr hab Jan Piekarczyk
Współczesna astronomia obserwacyjna, prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska
Wstęp do baz danych, dr Przemysław Bartczak


Pierwszy rok drugiego stopnia studiów

Astrofizyka 1, prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski
Astrofizyka 2, dr Krzysztof Kamiński, dr Magdalena Polińska
Elektrodynamika, dr hab. Andrzej Pawlak
Fizyka teoretyczna 1, prof. UAM dr hab. Andrzej Koper
Matematyczne podstawy mechaniki nieba, prof. dr hab. Sławomir Breiter, dr Grzegorz Dudziński
Mechanika nieba, prof. dr hab. Sławomir Breiter, prof. UAM dr hab. Przemysław Bartczak
Metody matematyczne astronomii 1, prof. dr hab. Sławomir Breiter
Metody matematyczne astronomii 2, prof. dr hab. Tadeusz Jopek
Proseminarium, prof. dr hab. Edwin Wnuk

Drugi rok drugiego stopnia studiów

Astrofizyka 3, dr Magdalena Polińska
Astrofizyka 4, dr Krzysztof Kamiński, dr. Magdalena Polińska
Astronomia pozagalaktyczna i kosmologia, prof. UAM dr hab. Michał Michałowski, mgr Aleksandra Leśniewska
Fizyka teoretyczna 2, prof. UAM dr hab. Andrzej Koper
Metody komputerowe w astronomii, dr Dagmara Oszkiewicz
Przedsiębiorczość w astronomii, prof. dr hab. Edwin Wnuk, prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski
Seminarium magisterskie, prof. dr hab. Edwin Wnuk
Współczesne metody obserwacji astronomicznych, prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski

Wykłady monograficzne dla II stopnia

Astrometria współczesna, prof. dr hab. Tadeusz Jopek
Ciasne układy podwójne, dr Magdalena Otulakowska-Hypka
Dynamika ciał Układu Słonecznego, prof. dr hab. Sławomir Breiter, dr Dagmara Oszkiewicz
Dynamika sztucznych satelitów Ziemi, dr Justyna Gołębiewska
Fizyka planetoid, prof. UAM dr hab. Anna Marciniak
Gwiazdy podwójne zaćmieniowe, prof. UAM dr hab. Wojciech Dimitrow
Planety pozasłoneczne, prof. UAM dr hab. Wojciech Dimitrow

 

2023-05-04, JG, RH