Plany zajęć

Semestr letni roku akademickiego 2023/2024       — NOWY —

Studia pierwszego stopnia na kierunku Astronomia
 
I rok       II rok       III rok

Studia drugiego stopnia na kierunku Astronomia
 
I rok       II rok

Plany zajęć z podziałem na sale:
 
Sala wykładowa
Pracownia komputerowa I
Pracownia komputerowa II
 
Zajecia poza Obserwatorium

UWAGA: plan może jeszcze ulec zmianie!

Organizacja roku akademickiego 2023/2024 na UAM

Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-26 godz.: 08:08