Programy studiów na kierunku Astronomia

 

Astronomia jest jednym z podstawowych kierunków studiów w kanonie studiów akademickich w dziedzinie nauk ścisłych. Instytut Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki UAM posiada niezbędny i wymagany przepisami potencjał kadrowy, naukowy, organizacyjny i sprzętowy do prowadzenia studiów na kierunku astronomia na najwyższym poziomie. Zgodnie z ponad stuletnią tradycją naukową Obserwatorium Astronomicznego kierunek Astronomia oferuje kształcenie z klasycznej astronomii i astrofizyki, a ponadto głębszą niż w innych ośrodkach znajomość zagadnień związanych z ruchem i własnościami planetoid (już 9 z nich nazwano na cześć naszych pracowników i absolwentów), komet i sztucznych satelitów Ziemi. Program kształcenia obejmuje wszystkie ważne współcześnie działy astronomii i pozwala na dostosowanie sylwetki i kompetencji absolwenta zarówno do kontynuowania przez niego kariery naukowej na uczelni, jak i kariery zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze technologii kosmicznych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Astronomia są przygotowani do podjęcia dalszych studiów astronomicznych lub na innych kierunkach ścisłych. Dla pragnących dalej kontynuować swoją przygodę z astronomią zdobyta na I stopniu studiów wiedza jest fundamentem pod pogłębione studia astronomiczne na II stopniu oraz pod przyszłą karierę naukową.
Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Astronomia są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na uczelniach krajowych i zagranicznych.

Studenci decydujący się na karierę zawodową będą wysoko wykwalifikowaną grupą pracowników, poszukiwaną na światowym i krajowym rynku pracy prężnie rozwijającego się sektora kosmicznego. Znajdą też zatrudnienie w placówkach zajmujących się popularyzacją astronomii: planetariach lub centrach nauki.

Program studiów od roku akademickiego 2023/2024:

Program studiów I stopnia na kierunku “Astronomia”

Program studiów II stopnia na kierunku “Astronomia”

Programy studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2023/2024:

Program studiów I stopnia na kierunku “Astronomia”

Program studiów II stopnia na kierunku “Astronomia”

2023-05-04, JG