Prace dyplomowe

Poniższa tabela zawiera proponowane przez pracowników Instytutu Obserwatorium Astronomiczne tematy i zagadnienia prac licencjackich i magisterskich. Po dokonaniu wyboru tematyki pracy studenci proszeni są o skontaktowanie z Promotorem, który wprowadzi dane do APD.

Temat pracy licencjackiej powinien zostać ustalony do końca 5 semestru. Temat pracy magisterskiej powinien zostać ustalony do 31 października.

Więcej informacji, z wytycznymi dziekańskimi dotyczącymi prac dyplomowych, znajduje się na stronie wydziałowej.

PromotorTematyka prac dyplomowych
Zrealizowane prace
prof. UAM dr hab.
Wojciech Dimitrow
● spektroskopia, testy spektrografów

● układy podwójne zaćmieniowe gwiazd

● planety pozasłoneczne
prace magisterskie

● Rafał Szudera "Modelowanie układów zaćmieniowych BD-002862 i HD 67894", 2009

● Elżbieta Andzejewska "Badania planet pozasłonecznych – zastosowanie metody Wilsona-Devinney", 2010

● Justyna Sękalska "Obserwacje spektroskopowe oraz modelowanie układu HD 65498", 2010

● Tomasz Kowalczyk "Obserwacje spektroskopowe planety pozasłonecznej tau Bootis Ab - badanie stabilności spektrografu", 2011

● Patrycja Bagińska "Obserwacje spektroskopowe i modelowanie układów zaćmieniowych półrozdzielonych", 2011

● Katarzyna Bensch "Obserwacje spektroskopowe oraz modelowanie układów HT Vir i RR Lyn", 2012

● Natalia Żywucka "Analiza obserwacji spektroskopowych gwiazd zaćmieniowych i pulsujących", 2013

● Milena Ratajczak "Wyznaczenie parametrów układów podwójnych zaćmieniowych FM Leo i FK Leo", 2008 (opiekun)

prace licencjackie

● Fabian Kaczmarek "Analiza krzywej blasku półrozdzielonego układu zaćmieniowego DD Monocerotis", 2020

● Uruchomienie oraz testy spektrografu niskiej rozdzielczości SBIG SGS (w toku)

● Modelowanie gwiazd podwójnych kontaktowych oraz półrozdzielonych (w toku)
prof. UAM dr hab.
Piotr A. Dybczyński
praca magisterska

● Badanie dokładności wybranych integratorów na konfiguracjach rozetowych.

● Program liczący wschody i zachody Słońca i Księżyca na bazie efemeryd planetarnych JPL

praca licencjacka

● dowolny temat z zakresu astrometrii i obliczeniowej dynamiki małych ciał

więcej na stronie
prace magisterskie

● Halina Prętka "Grawitacyjny wpływ dysku Galaktycznego na orbity komet z Obłoku Oorta", 1993

● Ryszard Gabryszewski "Wpływ liczby obserwacji i długości przedziału obserwacyjnego na dokładność wyznaczenia orbity komety lub planetoidy" (ko-promotor: prof. Grzegorz Sitarski), 1994

● Paweł Kankiewicz "Zbliżenia gwiazd do Słońca", 1997

● Wojciech Dimitrow "Efemerydy zakryć gwiazd przez Księżyc", 1999

● Filip Berski "Badanie dokładności wyznaczania zbliżeń gwiazd do Słońca", 2014

● Ziemowit Radogostowicz "Baza danych gwiazd o znanym położeniu i prędkości przestrzennej", 2018

prace licencjackie

● Przemysław Budziński "Pochodzenie komet długookresowych", 2015

● Ewelina Kucal "Metody wyznaczania orbit przybliżonych na podstawie obserwacji", 2017
prof. UAM dr hab.
Agnieszka Kryszczyńska
praca magisterska

● praca mgr w oparciu o skany wybranych klisz – identyfikacja obiektów, poprawianie orbit (po licencjatach)

praca licencjacka x 2

● Nowe życie starych klisz – opracowanie metadanych dla zachowanych klisz z Astrografu (300/1500 mm) i Funflinsera (120/540 mm)
prace magisterskie

● Patrycja Wietrzycka "Modelling of the selected asteroids from the Flora family", 2015

● Emil Wilawer "Asteroid Spin Vectors Database - new interactive web service", 2017

● Monika Matuszak "Molecular observations of a massive star forming region IRAS 12326-6245 with Herschel", 2018

opiekun prac magisterskich

● Bartosz Jurkiewicz "Gravitational microlensing as a tool for searching of the dark matter in the Universe", 2003

● Tomasz Kęsy "Observational proofs for the existence of black holes", 2003

● Zuzanna Sobiak "Modelling of lightcurves of freely precessing asteroids", 2005

● Magdalena Polinska "Physical properties of the Flora family asteroids", 2005

● Joanna Lewandowska ,"Testing of the MEADE RCX400 14'' telescope with Apogee AP8p camera for asteroids photometry", 2010

prace licencjackie

● Emil Wilawer "Determination of the synodic rotation period of the asteroid 511 Davida", 2015

● Zofia Piechota "Asteroid Spin Vector Determinations Database - update", 2016

● Aleksandra Leśniewska "Identification of YSO in the outer parts of the Galaxy", 2016
prof. UAM dr hab.
Tomasz Kwiatkowski
praca licencjacka

● Charakteryzacja nowego systemu fotometrycznego na teleskopie RBT/PST2 w Arizonie

● Optymalizacja obserwacji fotometrycznych gwiazd w poświacie księżycowej
prace magisterskie

● Magdalena Pasierb "Wyniki drugiego przeglądu fotometrycznego Bardzo Małych Planetoid na teleskopie SALT", 2012

● Zofia Majewska "Analiza rotacji planetoidy bliskiej Ziemi 2011 GE3", 2013

● Paweł Koleńczuk "Wyznaczanie zmian jasności Planetoid Bliskich Ziemi metodą fotometrii z aperturą pigułkową", 2019

prace licencjackie

● Radosław Kosarzycki "Photometric System Characterization of the RBT telescope in Winer Observatory, Arizona", 2015

● Natalia Grela "Transformacja wyników obserwacji fotometrycznych do systemu standardowego", 2017

● Paweł Koleńczuk "Badanie własności fizycznych planetoidy 2015 KW120", 2017

● Patrycja Późniak "Automatic calibration of the photometric observations of asteroids", 2021
prof. UAM dr hab.
Anna Marciniak
● obserwacje i modelowanie planetoid:
– fotometria planetoid
– metody inwersji krzywych blasku
– zakrycia gwiazd przez planetoidy
– modelowanie termofizyczne

(w roku akad. 2023/2024 nie oferowane jako tematyka licencjatu, ze względu na promotorstwo dwóch prac magisterskich),/i>
prace magisterskie

● "Modelowanie kształtów planetoid metodą inwersji krzywych zmian blasku oraz metodą inwersji niewypukłej SAGE", 2016

prace licencjackie

● "Wyznaczanie okresu obrotu wolno rotujących planetoid", 2016

● "Fotometria planetoid zarejestrowanych w tych samych polach widzenia", 2021

● "Analiza obserwacji zakryć gwiazd przez planetoidy w stacji w Borowcu", 2022
dr Justyna Gołębiewska● Sztuczne satelity Ziemi:
– zagadnienia orbitalne
– bezpieczeństwo kosmiczne
prace magisterskie

● "Przewidywanie zbliżeń i kolizji obiektów satelitarnych", 2018

prace licencjackie

● "Projektowanie orbit misji satelitarnych z uwzględnieniem komunikacji z siecią stacji naziemnych", 2021

● "Wyznaczanie wstępnych orbit sztucznych satelitów Ziemi z obserwacji optycznych", 2022

● "Propagacja orbit sztucznych satelitów Ziemi z użyciem biblioteki Orekit", 2022

dr Krzysztof Kamińskiprace magisterskie

● "Spektrograf echelle do badania planet pozasłonecznych", 2021

prace licencjackie

● "Nasłonecznienie sztucznych satelitów Ziemi na różnych reżimach orbitalnych", 2021
dr Dagmara Oszkiewicz● właściwości fizyczne planetoid:
– fotometria
– krzywe fazowe
– widma
– klasyfikacja taksonomiczna
– wyznaczanie orbit planetoid
– detekcja efektu Yarkovskiego.
prace licencjackie

● "Analiza formalnych niepewności w wyznaczaniu okresu rotacji planetoid metodą szeregu Fouriera", 2017
dr Magdalena Otulakowska-Hypka● interferometria optyczna

● fotometria, spektroskopia

● gwiazdy podwójne

● gwiazdy nowe, nowe karłowate

● gwiazdy symbiotyczne
prace magisterskie

● Aleksandra Leśniewska "Modelowanie gwiazdy symbiotycznej SY Mus na podstawie obserwacji fotometrycznych i spektroskopowych", 2018
dr Edyta Podlewska-Gacapraca magisterska

● Własności fizyczne planetoid na podstawie danych naziemnych i kosmicznych

praca licencjacka

● fotometria planetoid (dokładny temat po rozmowie ze studentem)

praca magisterska lub praca licencjacka

● Modelowanie powstawania układów planetarnych
praca licencjacka

● Kacper Najda "Wyznaczenie podstawowych parametrów fizycznych planetoid na podstawie krzywych fotometrycznych", 2023
dr Magdalena Polińska● analiza atmosfer gwiazdowych, parametry atmosferyczne (Teff, logg, [M/H], Vmic, Vmac, vsini, obfitości pierwiastków)

● spektroskopia gwiazdowa

● gwiazdy pulsujące

praca licencjacka

[1 x rezerwacja, A.K.]
prace magisterskie

● Joachim Kruger "Parametry atmosferyczne gwiazd typów widmowych A i F obserwowanych w polu Keplera", 2020

prace licencjackie

● Justyna Olszewska "Gwiazdy chemicznie osobliwe z gromady otwartej Melotte 111", 2021

● Zofia Modlińska "Polaris w obserwacjach spektroskopowych teleskopów GATS", 2022

2023-11-05, JG, RH