Astronomowie z Poznania uczestniczyli w odkryciu i charakteryzacji fizycznej małej planetoidy przy pomocy teleskopu kosmicznego James’a Webb’a.

wpis w: Aktualności | 0

Astronomowie z Poznania uczestniczyli w odkryciu i charakteryzacji fizycznej małej planetoidy przy pomocy teleskopu kosmicznego James’a Webb’a. Wykryta planetoida jest najmniejszym z obiektów obserwowanych przez teleskop James’a Webb’a i jedną z najmniejszych obserwowanych planetoid wogóle.

Dane z instrumentu MIRI (Mid-Infrared Instrument) pozwoliły na oszacowanie odległości do planetoidy, jej orbity oraz rozmiarów. Było to możliwe dzięki wcześniej wykrytej przez teleskop planetoidzie (10920) 1998 BC1, której obserwacje posłużyły do kalibracji nowo odkrytego obiektu. Nowa metoda kalibracji może być również zastosowana do innych obiektów, które mogą w przyszłości zostać wykryte przez teleskop Jamesa Webba.

Ponieważ obserwacje wykonane przez kosmiczny teleskop James’a są jednymi z pierwszych, w których teleskop obserwował okolice ekliptyki (gdzie porusza się większość planetoid) możemy spodziewać się kolejnych odkryć. Teleskop James’a Webb’a jest szczególnie czuły na wykrywanie obiektów o średnicy około 100 metrów znajdujących się na odległości 100 mln km. Dlatego przewiduje się, że każda obserwacja wykonana w kierunku ekliptyki zawierać będzie planetoidy, w większości jeszcze nie znane.

2023-02-09, DO, PB