Pod ciemnym niebem Chalina

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM zapraszają na cykl zajęć edukacyjnych „Pod ciemnym niebem Chalina” – Spotkania z astronomią, które odbędą się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego (Chalin 1a).

Na terenie sołectwa Chalin utworzono w 2014 r. Ostoję Ciemnego Nieba chroniącą wyjątkowo ciemne, nie zanieczyszczone sztucznym światłem niebo. Takie niebo staje się w obecnych czasach coraz większą rzadkością i dlatego konieczna jest jego ochrona. Ciemne niebo nie tylko sprzyja obserwacjom astronomicznym ale jest też korzystne dla organizmów żywych, a jego ochrona pozwala oszczędzać energię.

W kwietniu 2017 roku, aby poszerzać wiedzę astronomiczną i promować ochronę ciemnego nieba, otwarto na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, powstałe dzięki funduszom zabezpieczonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, obserwatorium astronomiczne.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z astronomii dotyczącymi: Układu Słonecznego, typów gwiazd, obiektów „głębokiego nieba”, wykonywania pomiarów w kosmosie, typów i budowy teleskopów (z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu OEP w Chalinie). W ramach zajęć edukacyjnych zaplanowano wykłady, warsztaty, pokazy i obserwacje astronomiczne.

Więcej informacji, szczegółowy harmonogram zajęć oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się TUTAJ