Nasze planetoidy

Nazwy planetoid są proponowane przez ich odkrywców po wyznaczeniu dokładnej orbity obiektu (zapobiega to jego “zagubieniu” po dłuższym okresie braku obserwacji). Do propozycji nazwy dodaje się jej krótkie uzasadnienie. Zgłoszone nazwy są oceniane przez piętnastoosobowy Komitet Nomenklatury Małych Ciał (CSBN), wchodzący w skład Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). Nowe nazwy planetoid stają się oficjalnie obowiązującymi po ich opublikowaniu w Cyrkularzu Małych Ciał (Minor Planet Circular). Poniżej zamieszczamy listę planetoid związanych z Poznaniem i z pracownikami naszego Obserwatorium.
 
Pod każdą nazwą podano jej uzasadnienie (na podstawie danych z MPC). Nazwy zawierają następujące pola:
(Numer) Nazwa = Oznaczenie tymczasowe, data i miejsce odkrycia, odkrywca 

 

(1572) Posnania = 1949 SC, 1949 09 22 Poznań, Dobrzycki, J., Kwiek, A.
Ta planetoida została nazwana na cześć miasta i obserwatorium w którym została odkryta.
Informacje na stronie JPL

(7747) Michałowski = 1987 SO, 1987 09 19 Anderson Mesa, Bowell, E.
Nazwana dla uczczenia Tadeusza Michałowskiego (ur. 1954), polskiego astronoma pracującego w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Michałowski opracował formalizm obliczania orientacji biegunów, kształtu i gwiazdowego okresu obrotu planetoid metodą najmniejszych kwadratów, w oparciu o krzywe zmian ich blasku. Metoda ta (lub metody zbliżone do niej) są obecnie szeroko stosowane jako standardowe narzędzie i znacząco poprawiły one jakość takich wyznaczeń. Nazwa planetoidy została zasugerowana przez H.Rickmana.
Informacje na stronie JPL

(7789) Kwiatkowski = 1994 XE6, 1994 12 02 Palomar, Bowell, E.
Nazwana dla uczczenia Tomasza Kwiatkowskiego, polskiego astronoma pracującego w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Kwiatkowski specjalizuje się w dokładnych obserwacjach  fotometrycznych planetoid oraz wyznaczaniu ich kształtu i orientacji biegunów na podstawie krzywych zmian blasku. Nazwa planetoidy została zasugerowana przez H. Rickmana.
Informacje na stronie JPL

(10470) Bartczak = 1981 EW18, 1981 03 02 Siding Spring, Bus S. J.
Przemysław Bartczak (ur. 1974) jest naukowcem pracującym w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska), który rozwija techniki inwersji krzywych jasności planetoid. Pozwalają one obliczać położenia osi rotacji jak również wypukłe i niewypukłe kształty tych ciał.
Informacje na stronie JPL

(10471) Marciniak = 1981 EH20, 1981 03 02 Siding Spring, Bus S. J.
Anna Marciniak (ur. 1979) jest naukowcem pracującym w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska), wyznaczającym położenia osi rotacji i kształty planetoid długookresowych głównego pasa.
Informacje na stronie JPL

(10472) Santana-Ros = 1981 EO20, 1981 03 02 Siding Spring, Bus S. J.
Toni Santana-Ros (ur. 1984) jest postdoktoranckim pracownikiem naukowym zatrudnionym w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska). Zajmuje się on pomiarami fotometrycznymi małych ciał w ramach wsparcia misji komicznej Gaia.
Informacje na stronie JPL

(16406) Oszkiewicz = 1985 PH, 1985 08 14 Anderson Mesa, Bowell, E.
Dagmara Oszkiewicz (ur. 1982) jest podoktorskim stażystą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej badania planetoid obejmują analizę fotometrycznych krzywych fazowych, obserwacje spektroskopowe oraz opracowanie metod statystycznej inwersji orbitalnej.
Informacja na stronie JPL

(21776) Kryszczyńska = 1999 RE221, 1999 09 05 Anderson Mesa, LONEOS
Agnieszka Kryszczyńska (ur. 1965) jest specjalistą w dziedzinie planetoid na Uniwersytecie im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania właściwości fizycznych planetoid w oparciu o ich obserwacje fotometryczne. Odkryła podwójną naturę planetoidy (809) Lundia, tworzy bazę danych kształtów i orientacji biegunów planetoid.
Informacja na stronie JPL

(24441) Jopek = 2000 FM29, 2000 03 27 Anderson Mesa, LONEOS
Tadeusz J. Jopek (ur. 1951) jest profesorem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opracował on metody analizy skupień przydatne do identyfikacji strumieni meteoroidowych oraz ich związku z planetoidami zbliżającymi się do Ziemi (NEO).
Informacja na stronie JPL

(25052) Rudawska = 1998 QG54, 1998 08 27 Anderson Mesa, LONEOS
Regina Rudawska (ur. 1979) jest absolwentką UAM, doktoryzowała się w Instytucie Obserwatorium Astronomicznym UAM. Jej dorobek naukowy obejmuje m.in. stworzenie nowych narzędzi do znajdywania podobieństw miedzy orbitami meteoroidowymi i identyfikacji nowych strumieni meteoroidowych oraz ich obiektów rodzicielskich.
Informacja na stronie JPL

(30234) Dudziński = 2000 GD167, 2000 04 04 Anderson Mesa, LONEOS
Grzegorz Dudziński (ur. 1989) jest absolwentem UAM, doktoryzowała się w Instytucie Obserwatorium Astronomicznym UAM. Badał właściwości fizyczne planetoid i wniósł wkład do rozwoju nowych metod modelowania kształtu tych ciał.
Informacja na stronie JPL

(30254) Kamiński = 2000 HZ25, 2000 04 24, Anderson Mesa, LONEOS
Krzysztof Kamiński (ur. 1980) jest naukowcem w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opracował Globalny Teleskop Astrofizyczny, sieć zrobotyzowanych teleskopów, które obserwują planetoidy, satelity i śmieci kosmiczne.
Informacja na stronie JPL

(30569) Dybczyński = 2001 OG94, 2001 07 27, Anderson Mesa, LONEOS
Piotr Andrzej Dybczyński (ur. 1957) jest profesorem w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą różnych aspektów dynamiki komet, obłoku Oorta oraz mechanizmów dostarczania dynamicznie nowych komet do wnętrza Układu Słonecznego.
Informacja na stronie JPL

(32261) Podlewskagaca = 2000 0S58, 2000 07 29, Anderson Mesa, LONEOS
Edyta Podlewska-Gaca (ur. 1981) jest badaczką w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą obserwacji i modelowania asteroid oraz wykorzystania danych z misji Kepler i Gaia dotyczących planetoid.
Informacja na stronie JPL

(45492) Sławomirbreiter = 2000 AD241, 2000 01 07 Anderson Mesa, LONEOS
Sławomir Breiter (ur. 1963) jest profesorem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego praca naukowa skupia się na mechanice nieba, obejmując wkład do analitycznych i półanalitycznych teorii efektu YORP dla planetoid oraz badania nad dynamika orbitalną.
Informacja na stronie JPL

(63440) Rożek = 2001 MD30, 2001 06 30 Anderson Mesa, LONEOS
Agata Rożek (ur. 1986, absolwentka astronomii na UAM) jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Kent (Wielka Brytania). Wykonuje obserwacje optyczne i radarowe planetoid zbliżających sie do Ziemi w celu określenia ich kształtów i parametrów ruchu obrotowego oraz poszukiwania dowodów na występowanie w ich ruchu sił niegrawitacyjnych.
Informacja na stronie JPL

(72447) Polińska = 2001 DP, 2001 02 16 Ondrejov, Pravec P. & Sarounova L.
Magdalena Polińska (ur. 1981) jest adiunktem pracującym w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska). Specjalizuje się ona w obserwacjach fotometrycznych małych ciał układu słonecznego. Jej obecne zainteresowania badawcze obejmują również spektroskopię gwiazdową i wyznaczanie składu chemicznego gwiazd.
Informacja na stronie JPL

(82937) Lesicki = 2001 QW113, 2001 08 26, Ondřejov, Pravec, P & Kušnirák, P.
Andrzej Lesicki (ur. 1950) – biolog komórkowy pracujący w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełniąc funkcję rektora uniwersytetu, aktywnie wspierał badania nad planetoidami w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne. Przyczynił się do rozbudowy i modyfikacji obserwatoryjnego klastra komputerowego, który jest używany do modelowanie kształtów planetoid na podstawie ich krzywych zmian jasności.
Informacja na stronie JPL

(96765) Poznańuni = 1999 RS34, 1999 09 10, Ondřejov, Pravec, P & Kušnirák, P.
Nazwa planetoidy nadana z okazji obchodów 100-lecia rocznicy założenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. Obecnie Uniwersytet jest jedną z trzech czołowych uczelni w Polsce, z liczbą studentów ok. 40 tysięcy rocznie. Nauczanie i badania w UAM obejmują również astronomię, z silnym naciskiem na badania planetoid.
Informacja na stronie JPL

(97786) Oauam = 2000 NU2, 2000 07 05, Ondřejov, Pravec, P & Kušnirák, P.
Planetoida nazwana na cześć Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (OA UAM). Obserwatorium było aktywne w obserwacjach planetoid i komet, począwszy od lat trzydziestych XX wieku. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku skupiono się na badaniach fizycznych planetek. Obecnie OA UAM jest głównym ośrodkiem badań małych ciał Układu Słonecznego w Polsce.
Informacja na stronie JPL

(440794) Wytrzyszczak = 2006 OO14, 2006 07 28, Andrushivka, Ivashchenko Y.
Iwona Wytrzyszczak (ur. 1953) jest polską astronom, która pracowała w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorką wielu publikacji z zakresu mechaniki nieba, astronomii ogólnej oraz geodezji satelitarnej.
Informacja na stronie JPL

2023-06-22, AK