Studentka astronomii UAM stypendystką Ministra Edukacji i Nauki

wpis w: Bez kategorii | 0


Julia Perła, studentka I roku II stopnia kierunku astronomia w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne Wydziału Fizyki UAM, otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki przyznawane za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2022/2023. Jest to jedno z zaledwie dwóch stypendiów przyznanych w dyscyplinie astronomia spośród 81 przyznanych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych i 414 wszystkich przyznanych przez Ministra w tym roku akademickim. Serdecznie gratulujemy!

18.04.2023, HPZ