Zapraszamy na 2-letnie studia stacjonarne II-ego stopnia na kierunku Astronomia prowadzone przez Instytut Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki UAM.

Studia są przeznaczone głównie dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Astronomia, ale również dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (lub magisterskich) kierunków pokrewnych (fizyka, matematyka, informatyka, geografia itp).

Atuty kierunku

Astronomia jest jednym z podstawowych kierunków studiów w kanonie studiów akademickich z dziedzin nauk ścisłych. Instytut Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki UAM posiada potencjał kadrowy, naukowy, organizacyjny i sprzętowy pozwalający na prowadzenie studiów na kierunku Astronomia na najwyższym poziomie. Program kształcenia obejmuje wszystkie ważne współcześnie działy astronomii i pozwala na dostosowanie sylwetki i kompetencji absolwenta do kontynuowania kariery naukowej na uczelni, jak również kariery zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze technologii kosmicznych.

Nasi studenci od wczesnych lat studiów biorą udział w badaniach i projektach naukowych, prowadząc obserwacje, redukując dane astronomiczne lub uczestnicząc w opracowaniu baz danych z przeglądów nieba i misji kosmicznych. Aktywny udział Instytutu Obserwatorium Astronomiczne w międzynarodowych programach, m.in. Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) czy Komisji Europejskiej pozwala studentom zdobyć doświadczenie pracy w dużych projektach sektora kosmicznego. Lista grantów realizowanych aktualnie w Obserwatorium znajduje się na stronie: Granty.

Niemal każdego roku w prestiżowych czasopismach astronomicznych ukazują się artykuły, których współautorami są nasi studenci. Na I i II stopniu studiów zdobywają oni nagrody, granty i stypendia (Diamentowy Grant MNiSW w 2018, stypendium MNiSW w 2017 i 2020) oraz wyjeżdżają na stypendia zagraniczne w ramach programów Erasmus i MOST.

Więcej informacji o kierunkach badań naukowych w Obserwatorium przedstawia prezentacja.

Studia na kierunku Astronomia to:

 • szansa zdobycia dyplomu magistra astronomii;
 • możliwość pracy w projektach naukowych realizowanych w Obserwatorium;
 • praca w małych grupach i bezpośredni kontakt z wykładowcami ;
 • kadra uznanych specjalistów i doświadczonych nauczycieli akademickich – – współpraca międzynarodowa pracowników Obserwatorium Astronomicznego stwarza możliwość nawiązania przez studentów kontaktów międzynarodowych;
 • duży zakres praktycznych ćwiczeń, także tych pod rozgwieżdżonym niebem;
 • możliwość obserwacji przez teleskopy naszej sieci GTA (Globalny Teleskop Astrofizyczny) znajdujące się w Borówcu (PST1), Chalinie (PST3) i Arizonie (RBT/PST2);
 • zdobycie umiejętności wykorzystania danych z teleskopów naziemnych (np. 11-metrowy teleskop SALT w Południowej Afryce) i z przestrzeni kosmicznej (np. misja GAIA);
 • swobodny dostęp do infrastruktury komputerowej.

Szczegółowy program studiów: program studiów II stopnia na kierunku Astronomia.

Astronomiczne Koło Naukowe UAM

Możliwość rozwijania swoich astronomicznych pasji, poznania podzielających je ciekawych ludzi oraz interesującego spędzania czasu daje studentom Astronomiczne Koło Naukowe. W ramach swojej działalności AKN bierze udział w licznych akcjach popularyzatorskich, organizuje i uczestniczy w Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych (KSAKN) czy realizuje różne projekty obserwacyjne (Eclipse de Sol Chile 2020 – wyprawa na obserwacje całkowitego zaćmienia Słońca do Chile).

Profil Absolwenta

 • Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku Astronomia są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na uczelniach krajowych i zagranicznych.
 • Decydując się na karierę zawodową, wchodzą na rynek pracy z opinią osób potrafiących podejmować nieszablonowe decyzje, znajdą zatrudnienie w placówkach naukowych, naukowo-badawczych, agencjach kosmicznych.
 • Absolwenci naszego kierunku stanowią wysoko wykwalifikowaną grupę pracowników poszukiwaną na światowym i krajowym rynku pracy sektora kosmicznego.
 • Nabycie szerokich kompetencji informatycznych, umiejętności analizowania dużych zbiorów danych (big data) oraz wykorzystania uczenia maszynowego daje absolwentom możliwość wybrania ścieżki kariery w sektorze technologii informatycznych czy sektorze finansowym gospodarki.
 • Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami naszych Absolwentów.

Praca po studiach

 • instytucje edukacyjne – szkoły (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych);
 • placówki naukowe i naukowo-badawcze;
 • agencje kosmiczne;
 • placówki zajmujące się popularyzacją (planetaria, centra nauki);
 • instytucje naukowo-badawcze;
 • firmy sektora kosmicznego;
 • firmy informatyczne;
 • własna działalność gospodarcza