Granty realizowane w ostatnich latach

„NEO&SST Observation Assistant Service (NOAS)” prof. dr hab. Edwin Wnuk, projekt ESA, Uniwersytet jest głównym wykonawcą (podwykonawcą jest firma ITTI Sp. z o.o.), 02.2017 – 08.2018

„Stabilność układów hierarchicznych w gromadach kulistych”, dr Arkadiusz Hypki, NCN, 12.2016 – 11.2019

„NEO Data Exchange and Collaboration Service (NEO-DECS)” prof. dr hab. Edwin Wnuk, projekt ESA którego Uniwersytet jest podwykonawcą (głównym wykonawcą jest ITTI Sp. z o.o.), 11.2016 – 05.2018

„Feasibility Study to Setup a Polish Component to SSA”, prof. dr hab. Edwin Wnuk, projekt ESA, którego Uniwersytet jest współwykonawcą (wspólnie z ITTI Sp. z o.o.), 09.2016 – 08.2017

„Pochodzenie komet bliskoparabolicznych. Czy Gaia zmieni nasze poglądy na ich żródło?”, prof. dr hab. Piotr A. Dybczyński, NCN, 01.2016 – 01.2019

„Small Bodies: near and far”, dr Anna Marciniak (H2020 EC Grant Agreement No. 687378), 04.2016 – 03.2019

„Premia na Horyzoncie”, dr Anna Marciniak, wsparcie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla osób realizujących projekty w programie Horyzont2020, 2016 – 2019

„Chemical composition and pulsations of B-type stars” („Skład chemiczny a pulsacje gwiazd typu B”) dr Ewa Niemczura (UWr), wykonawcy ze strony UAM: dr Magdalena Polińska, dr Krzysztof Kamiński, 01.2015 – 01.2018

„P2-NEO-VI NEO User Support Tools”, prof. dr hab. Edwin Wnuk, projekt ESA, którego Uniwersytet jest współwykonawcą (wspólnie z ITTI Sp. z o.o.), 03.2016 – 02.2017

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, dr Dagmara Oszkiewicz, 2015 – 2018

„Efekty selekcji obserwacyjnej w fizyce planetoid”, dr Anna Marciniak, NCN, 02.2015 – 02.2018

„An interactive service for asteroid follow-up observation” prof. dr hab. Tadeusz Michałowski, Gaia-GOSA, projekt ESA, 01.2015 – 07.2017

„Reduction and analysis of observational data obtained with the 4m International Liquid Mirror Telescope” dr Przemysław Bartczak, projekt PAN-FNRS, 09.2013 – 09.2015

„Zróżnicowane rodziny planetoid jako brakujące ogniwo w historii Układu Słonecznego”, dr Dagmara Oszkiewicz, NCN, 10.2012 – 09.2015

„Globalny Teleskop Astrofizyczny”, dr Krzysztof Kamiński, NCN, 12.2011 – 12.2016.

„Modelling the Shapes of Asteroids”, prof. dr hab. Tadeusz Michałowski, 7 PR UE GREAT-ITN, 09.2011 – 08.2015

„Small debris removal by laser illumination and complementary technologie”, prof. dr hab. Edwin Wnuk, 7 PR UE CLEANSPACE, 06.2011 – 05.2014 Umowa o wykonanie projektu międzynarodowego, prof. dr hab. Edwin Wnuk, MNiSW, 06.2011 – 05.2014

„Modele kształtów niesymetrycznych planetoid wykorzystywanych do badań efektów YORP i Jarkowskiego”, dr Przemysław Bartczak NCN, 10.2010-10.2013

„Struktura wewnętrzna i ewolucja bardzo małych planetoid”, dr hab. Tomasz Kwiatkowski NCN, 10.2010 – 10.2013

Inwestycje aparaturowe

Międzykontynentalny system teleskopów astrofizycznych”, 6037/IA/128/2010, 04.2010 – 12.2010

„1. Podzespoły do teleskopu, 2. Kamera CCD do spektrografu”, nr decyzji 5156/IA/128/2005, 06.2005 – 05.2006