Opisy przedmiotów (Sylabusy)

Pierwszy rok pierwszego stopnia studiów

Pracownia informatyczna 1, D.Oszkiewicz, G.Dudziński, P.Bagińska
Pracownia informatyczna 2, M.Otulakowska-Hypka, F.Berski, G.Dudziński
Astronomia ogólna, E.Wnuk, D.Oszkiewicz, P.Bagińska
Fizyka 1, S.Woźniak, A.Kowalewska-Kudłaszyk
Fizyka 2, S.Woźniak, A.Kowalewska-Kudłaszyk
Matematyka elementarna, M.Krużyński, E.Kosturkiewicz
Matematyka 1, A.Sikorska-Nowak
Matematyka 2, A.Sikorska-Nowak
Astronomia sferyczna, T.Jopek, J. Gołębiewska
Metody opracowania obserwacji, T.Jopek, M.Polińska, K.Langner
Wstęp do astrofizyki 1, T.Kwiatkowski, M.Otulakowska-Hypka

Drugi rok pierwszego stopnia studiów

Programowanie i metody numeryczne 1, P.A.Dybczyński, F.Berski
Wstęp do astrofizyki 2, A.Kryszczyńska, M.Otulakowska-Hypka
Mechanika klasyczna i relatywistyczna, J.W.Kłos, S.Mamica
Matematyka 3, A.Sikorska-Nowak
Wstęp do mechaniki nieba, S. Breiter, K.Langner
Pracownia eksperymentu fizycznego,
Praktyki obserwacyjne, opiekun:P.A.Dybczyński
Fizyka 3, A.Miranowicz
Astrodynamika, D.Oszkiewicz
Pracownia astrofizyki, A. Kryszczyńska, M.Polińska
Fotometria, T.Kwiatkowski, A.Marciniak
Elektronika, dr Z. Stryła
Programowanie i metody numeryczne 2, F.Berski
Architektura systemów komputerowych, dr Z. Stryła
Wychowanie fizyczne

Trzeci rok pierwszego stopnia studiów

Spektroskopia, W.Dimitrow
Astrofizyka teoretyczna, M.Otulakowska-Hypka
Podstawy fizyki kwantowej, A.Koper
Współczesna astronomia obserwacyjna, A.Kryszczyńska
Wstęp do baz danych, P.Bartczak
Obliczeniowa mechanika nieba, J. Gołębiewska
Teledetekcja satelitarna
Ciasne układy podwójne, M.Otulakowska-Hypka
Systemy nawigacji satelitarnej, P.Bartczak
Geodezja satelitarna, J. Gołębiewska
Satelitarne badania Ziemi i atmosfery, K.Kamiński
Badania kosmiczne, K.Kamiński, M.Otulakowska-Hypka
Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu, T.Kwiatkowski
Astronomia galaktyczna i pozagalaktyczna, T.Michałowski
Astronomia Układu Słonecznego, J. Gołębiewska
Seminarium dyplomowe, P.A.Dybczyński
Małe ciała Układu Słonecznego, P.A.Dybczyński

Pierwszy rok drugiego stopnia studiów

Mechanika nieba, S.Breiter, J. Gołębiewska
Proseminarium, P.A.Dybczyński
Fizyka teoretyczna 1, A.Koper
Matematyczne podstawy mechaniki nieba, S. Breiter, J. Gołębiewska
Metody matematyczne astronomii 1, S.Breiter
Metody matematyczne astronomii 2, T.Jopek
Astrofizyka 1, T.Kwiatkowski,A.Kryszczyńska
Astrofizyka 2, W.Dimitrow, M.Polińska
Elektrodynamika klasyczna, R.Tanaś, A.Pawlak

Drugi rok drugiego stopnia studiów

Metody komputerowe w astronomii, D.Oszkiewicz
Fizyka teoretyczna 2, A.Koper
Współczesne metody obserwacji astronomicznych, T.Kwiatkowski
Astronomia pozagalaktyczna i kosmologia, T.Michałowski
Astrofizyka 3, M.Polińska
Astrofizyka 4, K. Kamiński, M. Polińska
Seminarium magisterskie, E.Wnuk
Pracownia magisterska

Wykłady monograficzne dla II stopnia

Dynamika ciał Układu Słonecznego, S.Breiter
Gwiazdy podwójne zaćmieniowe, W.Dimitrow
Planety pozasłoneczne, W.Dimitrow
Fizyka planetoid, T.Michałowski, A.Marciniak
Astrometria współczesna, T.Jopek
Dynamika sztucznych satelitów, E.Wnuk, J. Gołębiewska