Opisy przedmiotów

Pierwszy rok pierwszego stopnia studiów

Astronomia ogólna, prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, mgr Julia Matysiak
Astronomia sferyczna, prof. UAM dr hab. Piotra A Dybczyński, dr Justyna Gołębiewska
Fizyka 1, prof. dr hab. Andrzej Grudka
Fizyka 2, dr Monika Makrocka-Rydzyk
Matematyka 1, dr Aneta Sikorska-Nowak
Matematyka 2, dr Aneta Sikorska-Nowak
Matematyka elementarna, dr Edyta Podlewska-Gaca
Metody opracowania obserwacji, dr Justyna Gołębiewska, mgr Jacek Haponiak
Pracownia informatyczna 1, mgr Aleksandra Leśniewska, mgr Rita Wysoczańska
Pracownia informatyczna 2, mgr Emil Wilawer
Wstęp do astrofizyki 1, prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski, dr Anna Marciniak

Drugi rok pierwszego stopnia studiów

Architektura systemów komputerowych, prof. UAM dr hab. Sławomir Mamica, prof. UAM dr hab. Wojciech Rudziński
Astrodynamika, dr Dagmara Oszkiewicz
Elektronika, dr Zdzisław Stryła
Fizyka 3, prof. dr hab. Adam Miranowicz
Fotometria, prof. dr hab. Tomasz Kwiatkowski, dr Anna Marciniak
Matematyka 3, dr Aneta Sikorska-Nowak
Mechanika klasyczna i relatywistyczna, dr Justyna Gołębiewska, dr Edyta Podlewska-Gaca
Pracownia astrofizyki, prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, dr Krzysztof Kamiński
Pracownia eksperymentu fizycznego, dr Iwona Iwaszkiewicz-Kostka, dr Aneta Woźniak-Braszak
Programowanie i metody numeryczne 1, prof. UAM dr hab Piotr A. Dybczyński
Programowanie i metody numeryczne 2, prof. UAM dr hab Piotr A. Dybczyński
Wstęp do astrofizyki 2, prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, dr Krzysztof Kamiński
Wstęp do mechaniki nieba, prof. dr hab. Sławomir Breiter, dr Justyna Gołębiewska

Trzeci rok pierwszego stopnia studiów

Astrofizyka teoretyczna, dr Magdalena Otulakowska-Hypka, dr Edyta Podlewska-Gaca
Astronomia Galaktyczna i pozagalaktyczna, prof. dr hab. Tadeusz Michałowski
Astronomia Układu Słonecznego, dr Justyna Gołębiewska
Badania kosmiczne, prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski, dr Krzysztof Kamiński
Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu, prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski
Geodezja satelitarna, dr Justyna Gołębiewska
Małe ciała Układu Słonecznego, prof. UAM dr hab.Piotr A. Dybczyński
Obliczeniowa mechanika nieba, dr Przemysław Bartczak
Podstawy fizyki kwantowej, prof. UAM dr hab Piotr Tomczak
Satelitarne badania Ziemi i atmosfery, dr Krzysztof Kamiński
Seminarium dyplomowe (licencjat), prof. dr hab. Tadeusz Michałowski
Spektroskopia, prof. UAM dr hab. Wojciech Dimitrow
Systemy nawigacji satelitarnej, dr Przemysław Bartczak
Teledetekcja satelitarna, prof. UAM dr hab Jan Piekarczyk
Współczesna astronomia obserwacyjna, prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska
Wstęp do baz danych, dr Przemysław Bartczak


Pierwszy rok drugiego stopnia studiów

Astrofizyka 1, prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski
Astrofizyka 2, prof. UAM dr hab. Wojciech Dimitrow, dr Krzysztof Kamiński
Elektrodynamika, dr hab. Andrzej Pawlak
Fizyka teoretyczna 1, prof. UAM dr hab. Andrzej Koper
Matematyczne podstawy mechaniki nieba, prof. dr hab. Sławomir Breiter, dr Edyta Podlewska-Gaca
Mechanika nieba, prof. dr hab. Sławomir Breiter, dr Dagmara Oszkiewicz
Metody matematyczne astronomii 1, prof. dr hab. Sławomir Breiter
Metody matematyczne astronomii 2, prof. dr hab. Tadeusz Jopek
Proseminarium, prof. dr hab. Edwin Wnuk

Drugi rok drugiego stopnia studiów

Astrofizyka 3, dr Magdalena Polińska
Astrofizyka 4, dr Krzysztof Kamiński, dr. Magdalena Polińska
Astronomia pozagalaktyczna i kosmologia, prof. dr hab. Tadeusz Michałowski
Fizyka teoretyczna 2, prof. UAM dr hab. Andrzej Koper
Metody komputerowe w astronomii, dr Dagmara Oszkiewicz
Przedsiębiorczość w astronomii, prof. dr hab. Edwin Wnuk, prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski
Seminarium magisterskie, prof. dr hab. Edwin Wnuk
Współczesne metody obserwacji astronomicznych, prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski

Wykłady monograficzne dla II stopnia

Astrometria współczesna, prof. dr hab. Tadeusz Jopek
Dynamika ciał Układu Słonecznego, prof. dr hab. Sławomir Breiter, dr Dagmara Oszkiewicz
Dynamika sztucznych satelitów Ziemi, dr Justyna Gołębiewska
Fizyka planetoid, prof. dr hab. Tadeusz Michałowski, dr Anna Marciniak
Planety pozasłoneczne, prof. UAM dr hab. Wojciech Dimitrow

 

2019-10-28, SB, RH