Jak zostać studentem?

Zasady rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunku Astronomia można znaleźć na stronie Wydziału Fizyki.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje:

Studia I stopnia

Studia II stopnia