Plany zajęć

Semestr letni roku akademickiego 2016/2017

Studia pierwszego stopnia na kierunku Astronomia
I rok       II rok       III rok

Studia drugiego stopnia na kierunku Astronomia
I rok       II rok

Wykłady dla doktorantów

Plany zajęć z podziałem na sale
SALA WYKŁADOWA       PRACOWNIA KOMPUTEROWA       ZAJĘCIA POZA OBSERWATORIUM

UWAGA: plan może jeszcze ulec zmianie! Data ostatniej modyfikacji: 2017-02-17 g.11:03

Organizacja roku akademickiego 2016/17 na UAM.