Plany zajęć

W semestrze letnim 2021/2022 wszystkie zajęcia planowane są jako kontaktowe (stacjonarne).

Semestr letni roku akademickiego 2021/2022

Studia pierwszego stopnia na kierunku Astronomia
 
I rok       II rok       III rok

Studia drugiego stopnia na kierunku Astronomia
 
I rok       II rok

Plany zajęć z podziałem na sale:
 
Sala wykładowa
Pracownia komputerowa I
Pracownia komputerowa II
 
Zajecia poza Obserwatorium


Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-17 godz.: 15:35

Organizacja roku akademickiego 2021/22 na UAM.