Plany zajęć

W semestrze zimowym 2020/21 większość zajęć prowadzona będzie w trybie zdalnym. Wyjątkiem będą: laboratorium Astronomia Ogólna dla 1 roku studiów I stopnia (poniedziałki w godzinach wieczornych) i laboratorium Spektroskopia dla 3 roku studiów I stopnia (czwartki).

W semestrze letnim zajęciami kontaktowymi będą laboratoria Elektronika, Pracownia Eksperymentu Fizycznego i praktyki obserwacyjne (II rok I stopnia)

W obydwu semestrach Wychowanie Fizyczne dla 2 roku I stopnia (czwartki 8:00-14:00) prowadzone będzie zdalnie lub kontaktowo w zależności od wybranej grupy.

Semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Studia pierwszego stopnia na kierunku Astronomia
 
I rok       II rok       III rok

Studia drugiego stopnia na kierunku Astronomia
 
I rok       II rok

⚹      ⚹      ⚹
 
Zajęcia w Pracowni Komputerowej
 

UWAGA: plan może jeszcze ulec zmianie! Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-24 godz.: 11:01