Plany zajęć

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Semestr letni roku akademickiego 2018/2019       — NOWY —

Studia pierwszego stopnia na kierunku Astronomia
I rok       II rok       III rok

Studia drugiego stopnia na kierunku Astronomia
II rok

Wykłady dla doktorantów

Plany zajęć z podziałem na sale
SALA WYKŁADOWA       PRACOWNIA KOMPUTEROWA       ZAJĘCIA POZA OBSERWATORIUM

UWAGA: plan może jeszcze ulec zmianie! Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-01 godz.: 14:39