Plany zajęć

W semestrze zimowym 2022/2023 wszystkie zajęcia planowane są jako kontaktowe (stacjonarne).

Semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023       — NOWY —

Studia pierwszego stopnia na kierunku Astronomia
 
I rok       II rok       III rok

Studia drugiego stopnia na kierunku Astronomia
 
I rok       II rok

Wykłady dla doktorantów

Plany zajęć z podziałem na sale:
 
Sala wykładowa
Pracownia komputerowa I
Pracownia komputerowa II
 
Zajecia poza Obserwatorium

UWAGA: plan może jeszcze ulec zmianie!
Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-30 godz.: 14:00

Organizacja roku akademickiego 2022/23 na UAM.