Plany zajęć

W semestrze zimowym 2021/2022 wszystkie zajęcia planowane są jako kontaktowe (stacjonarne).

Semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

Studia pierwszego stopnia na kierunku Astronomia
 
I rok       II rok       III rok

Studia drugiego stopnia na kierunku Astronomia
 
I rok       II rok

Wykłady dla doktorantów

 

Plany zajęć z podziałem na sale
 
Sala wykładowa
Pracownia komputerowa I
Pracownia komputerowa II

UWAGA: plan może jeszcze ulec zmianie! Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-13 godz.: 11:12

Organizacja roku akademickiego 2021/22 na UAM.