Serwisy sieciowe

Gaia-GOSA
http://www.gaiagosa.eu

Gaia-Groundbased Observational Service for Asteroids (Gaia-GOSA) jest interaktywnym narzędziem mającym na celu ułatwienie obserwatorom planetoid  współpracy z misją  Gaia (ESA) poprzez gromadzenie krzywych zmian blasku wybranych obiektów. Użytkownicy GOSA mogą planować swój harmonogram obserwacyjny wybierając widoczne w danym dniu obiekty, współpracować z innymi obserwatorami i dosyłać własne dane obserwacyjne. Zespół osób w  IOA UAM jest odpowiedzialny za analizę tych danych, publikowanie wyników na stronie internetowej i tworzenie katalogu krzywych zmian blasku. Po kalibracji krzywe te będą mogły zostać łatwo dołączone do analizy danych z misji Gaia, co pozwoli na dokładniejsze wyznaczanie fizycznych parametrów planetoid.

Odnośniki:
Santana-Ros et al. 2014, EAS Publications Series, 67-68, 109
Santana-Ros et al. 2016, The Minor Planet Bulletin, 43, 205

ISAM
http://isam.astro.amu.edu.pl/first.php?lang=pl

Na stronie ISAM (Interactive Service for Asteroid Models) można znaleźć wielościenne modele planetoid oraz wyświetlić ich orientację przestrzenną ma dowolną datę, włączając obrazy trójwymiarowe. Narzędzie pozwala też na tworzenie animacji zarówno obracającego się modelu jak i odpowiadającej mu krzywej zmian blasku, oraz predykcję zmian jasności i orientacji obiektu w przyszłości. To ostatnie jest szczególnie ważnie w przygotowaniu obserwacji zakryć gwiazd przez planetoidy oraz uzyskiwaniu obrazów planetoid metodą optyki adaptacyjnej.

Odnośniki:
Marciniak et al. 2012, Astronomy and Astrophysics, 545, A131

Baza osi rotacji planetoid
http://www.astro.amu.edu.pl/ASV/asvHome.php

Baza położeń osi rotacji planetoid została stworzona w 1995 roku przez Per’a Magnusson’a, który pracował tym czasie w Obserwatorium w Uppsali (Szwecja). W roku 2002 bazę przejęła i prowadzi do dziś Agnieszka Kryszczyńska. Baza zawiera dane dotyczące położeń osi rotacji planetoid takie jak: geocentryczne współrzędne ekliptyczne bieguna, gwiazdowy okres rotacji oraz kształt.

W przypadku korzystania z bazy proszę użyć poniższej referencji:
Kryszczynska A., La Spina A., Paolicchi P., Harris A.W., Breiter S., Pravec P., 2007, New findings on asteroid spin-vector distributions, Icarus 192, 223-237.

IAU MDC Meteor Showers Database
http://pallas.astro.amu.edu.pl/~jopek/MDC2007/index.php)

Baza danych rojów meteorów (Meteor Showers Database) utrzymywana jest w Centrum Danych Meteorów (MDC) Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). Zawiera ona informacje o nazwach, radiantach, prędkościach i elementach orbitalnych dla ponad 500 rojów meteorowych.

Odnośniki:
Jopek T.J., Kanuchova Z. (2014), Current status of the IAU MDC Meteor Showers Database Meteoroids 2013, Proceedings of the Astronomical Conference, held at A.M. University, Poznan, Poland, Aug. 26-30, 2013, eds Jopek T.J., Rietmeijer F.J.M., Watanabe J., Williams I.P., Adam Mickiewicz University Press in Poznan, pp 353–364