Projekty

Programy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)

Podobnie jak w innych naukach ścisłych, w astronomii można wyróżnić badania stosowane, prowadzące do wdrażania zebranej wcześniej wiedzy w przemyśle i gospodarce. Obserwatorium bierze aktywny udział w realizacji kontraktów ESA dotyczących Świadomości Sytuacyjnej Przestrzeni Kosmicznej (ang. Space Situational Awareness, SSA). Program SSA dotyczy ochrony infrastruktury kosmicznej znajdującej się na orbicie (sztuczne satelity) oraz obiektów naziemnych przed zagrożeniami ze strony kosmosu. więcej

Konsorcjum BRITE

Teleskopy spektroskopowe PST1 i PST2 (tworzące sieć GATS) uczestniczą w programach badawczych międzynarodowego konsorcjum BRITE (Bright Targer Explorer). Wchodzące w skład BRITE’a polskie satelity Lem i Heweliusz dostarczają unikalnych pod względem ciągłości danych fotometrycznych, które wymagają uzupełnienia o spektroskopię wysokiej rozdzielczości. Poznańskie teleskopy GATS aktywnie uczestniczą w ramach utworzonej jako naziemne wsparcie sieci GBOT (Ground Base Observing Team) w ramach której wykonują równoczesne z satelitami obserwacje spektroskopowe, które wykorzystywane są do pomiarów prędkości radialnych a także analizy chemicznej i fizycznej badanych obiektów.

Międzynarodowy zespół badawczy ILMT

Konsorcjum kierowane przez Instytut Astrofizyki, Geofizyki i Oceanografii (Uniwersytet w Liege, Belgia), w skład którego wchodzi nasz Instytut, realizuje budowę 4 metrowego teleskopu z ciekłym zwierciadłem. Bierzemy czynny udział w prowadzonych badaniach od roku 2006. Dalsze planowane badania naukowe przez konsorcjum opierać się będą na obserwacjach wykonanych przez nowo powstały instrument. Wkładem naszej uczelni do konsorcjum jest klaster komputerowy zainstalowany w naszym instytucie oraz stworzone przez nas oprogramowanie niezbędne do redukcji danych obserwacyjnych. W naszym Instytucie realizować będziemy program badań dotyczący planetoid oraz śmieci kosmicznych.

MOCCA

Kod MOCCA jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych kodów obliczeniowych zdolnych przeprowadzać symulacje numeryczne gromad gwiazdowych o rzeczywistych rozmiarach. Jednocześnie, pozwala na pełne śledzenie historii ewolucji gwiazdowej i dynamicznej wszystkich gwiazd znajdujących się w systemie. Ewoluuje gromady gwiazdowe zbliżenie do kodów N-ciałowych, ale jest przy tym znacznie szybszy! Kod MOCCA jest zdolny śledzić ewolucję egzotycznych obiektów ze szczegółami (np: błękitnych maruderów, gwiazd kataklizmicznych, ciasnych układów podwójnych), co czyni go doskonałym narzędziem do przeprowadzania symulacji ewolucji gromad gwiazdowych i porównywania wyników z obserwacjami (czytaj więcej na http://moccacode.net).

BEANS

BEANS jest nowatorskim oprogramowaniem, łatwym w instalacji i utrzymaniu, przeznaczonym do interaktywnej, rozproszonej analizy dużych zbiorów danych. Posiada intuicyjny, przeglądarkowy interfejs do odpytywania, filtrowania, agregowania oraz rysowania danych z dowolnie dużych zbiorów danych. Jego głównym celem jest uproszczenie procesu analizowania danych i znajdowania wcześniej nieznanych, ukrytych zależności (czytaj więcej na http://beanscode.net).

VLT/SPHERE – Program obserwacji planetoid

Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w dużym programie obserwacyjnym na Wielkich Teleskopach (Very Large Telescope – VLT) w Europejskim Obserwatorium Południowym (European Southern Observatory – ESO) w Chile. Zespół teleskopów VLT składa się z czterech pojedynczych teleskopów, każdy o średnicy 8.2 m, które mogą też pracować wspólnie jako teleskop o bardzo dużej zdolności rozdzielczej.
Obserwacje planetoid z Głównego Pasa, o średnicach D>100 km, będą prowadzone na instrumencie SPHERE umieszczonym na VLT3 – Melipal. W ramach projektu przeprowadzone będą obserwacje planetek należących do czterech głównych typów: S, Ch/Cgh, B/C, P/D, w celu wyznaczenia ich rozmiarów (w tym trójwymiarowego kształtu), który w połączeniu z danymi dotyczącymi mas tych obiektów pozwoli na wyznaczenie ich dokładnej gęstości.