Ogłoszenia i dokumenty

W semestrze zimowym 2020/21 większość zajęć prowadzona będzie w trybie zdalnym. Wyjątkiem będą: laboratorium Astronomia Ogólna dla 1 roku studiów I stopnia (poniedziałki w godzinach wieczornych) i laboratorium Spektroskopia dla 3 roku studiów I stopnia (czwartki).

W semestrze letnim zajęciami kontaktowymi będą laboratoria Elektronika, Pracownia Eksperymentu Fizycznego i praktyki obserwacyjne (II rok I stopnia)

W obydwu semestrach Wychowanie Fizyczne dla 2 roku I stopnia (czwartki 8:00-14:00) prowadzone będzie zdalnie lub kontaktowo w zależności od wybranej grupy.

2020-09-02, SB

 


Statut UAM

Regulamin studiów

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

 

W sprawach związanych ze studiami proszę o kontakt:
 
           prof. dr hab. Sławomir Breiter, pok.16, tel.:   2783 *, e-mail:  breiter **

 


* numer wewnętrzny należy poprzedzić prefiksem 61 829
** do adresu e-mail należy dodać @amu.edu.pl

Ostatnia modyfikacja, 02.09.2020