Programy studiów na kierunku Astronomia

 

Od roku 2009 prowadzimy studia na kierunku „Astronomia” jako studia dwustopniowe. Pierwszy stopień, trwający trzy lata, kończy się pracą licencjacką, a drugi stopień, dwuletni, praca magisterską. Na I stopniu studenci mają do wyboru dwie „ścieżki edukacyjne”: „Astronomia obserwacyjna – fotometria i spektroskopia” oraz „Astronomia i zastosowania sztucznych satelitów Ziemi”. Dla wszystkich studentów I stopnia dostępne są, jako nadobowiązkowe, poszerzone przedmioty informatyczne. Studia na II stopniu są jednolite.

Typowa liczba studentów przyjmowanych w ostatnich latach na I rok to 35-45 osób. Około połowa z nich wykrusza się w trakcie pierwszego roku studiów, głównie z powodu trudności z wystarczającym opanowaniem matematyki i fizyki ogólnej. Studia I stopnia kończy typowo około 10 studentów, z czego większość podejmuje studia na II stopniu. Studia II stopnia kończy co roku około 4-5 osób.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie studiami doktoranckimi w dziedzinie astronomii – średnio co roku studia takie rozpoczynają u nas 1-2 osoby.

Studia na kierunku „Astronomia” w naszym ośrodku od samego początku wyróżniają się na tle innych krajowych ofert edukacyjnych poszerzonym programem w zakresie mechaniki nieba i astrometrii. Dużą wagę przywiązujemy też do kształcenia w zakresie informatyki i wykorzystania komputerów.

Program studiów I stopnia na kierunku “Astronomia”

Program studiów II stopnia na kierunku “Astronomia”

Z uwagi na aktualne zapotrzebowanie rozwijającego się w Polsce sektora kosmicznego nasz Instytut, wspólnie z Wydziałem Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, uruchomił dwuletnie, płatne studia podyplomowe na kierunku “Inżynieria kosmiczna”. Tematyka zajęć obejmuje takie działy jak: dynamika orbitalna sztucznych satelitów Ziemi i sond kosmicznych, zastosowanie technik satelitarnych, systemy telekomunikacji satelitarnej, teledetekcja, robotyczne systemy obserwacyjne, bazy danych. Student posiądzie wiedzę o zagrożeniach jakie występują w środowisku kosmicznym. Prowadzone też będą zajęcia praktyczne podnoszące umiejętności aplikowania do polskich oraz europejskich programów kosmicznych, planowania przyszłych misji kosmicznych oraz pozyskiwania i wykorzystania danych satelitarnych. Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku “Inżynieria kosmiczna”