Rada Instytutu Obserwatorium Astronomiczne

kadencja 2016 – 2020

Dyrektor Instytutu:

     prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska

Samodzielni pracownicy naukowi:

     prof. dr hab. Sławomir Breiter
     prof. UAM dr hab. Piotr A. Dybczyński
     prof. dr hab. Tadeusz Jopek
     prof UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski
     dr hab. Michał Michałowski
     prof. dr hab. Tadeusz Michałowski
     prof. dr hab. Edwin Wnuk

Przedstawiciele grupy adiunktów:

     dr Przemysław Bartczak
     dr Anna Marciniak
     dr Krzysztof Kamiński

Przedstawiciel pracowników technicznych, administracji i obsługi:

     mgr Roman Hirsch

Przedstawiciel doktorantów:

     mgr Patrycja Bagińska

Przedstawiciele studentów:

     mgr Rita Wysoczańska
     lic. Karolina Dziadura