Pierwsze obserwacje promieniowania wysyłanego przez zderzające się gwiazdy neutronowe – źródło fal grawitacyjnych

wpis w: Aktualności | 0

Fale grawitacyjne, poruszające się zaburzenia czasoprzestrzeni przewidziane przez ogólną teorię względności, zostały odkryte 2 lata temu przez obserwatorium LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory).

Wizja artystyczna zderzenia gwiazd neutronowych
(NASA/Swift/Dana Berry)
17 sierpnia 2017 międzynarodowy zespół astronomów, do którego należy dr Michał Michałowski z IOA UAM, po raz pierwszy dostrzegł promieniowanie wysłane przez zderzające się gwiazdy neutronowe – źródło fal grawitacyjnych. Gwiazdy neutronowe to ekstremalnie gęste obiekty o rozmiarach kilkunastu kilometrów i masie kilka razy większej niż Słońce. Odkrycie tego promieniowania pozwoliło potwierdzić, że fale grawitacyjne również pochodzą ze zderzenia gwiazd neutronowych. Ponadto obserwacje promieniowania gamma dostarczyło dowodu, że tak zwane krótkie błyski gamma są efektem zderzeń takich gwiazd. To odkrycie otwiera nowe możliwości wykorzystania fale grawitacyjnych do badania ewolucji bardzo masywnych gwiazd.

Pierwsze publikacje naukowe są dostępne na stronach internetowych:
http://iopscience.iop.org/issue/2041-8205/848/2
https://arxiv.org/abs/1710.05847


Badania dr. Michała Michałowskiego są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki przez grant POLONEZ 2015/19/P/ST9/04010; projekt finansowany ze środków przeznaczonych na program finansowania badań naukowych i innowacji UE “Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 665778 o dofinansowanie działań “Marie Skłodowska-Curie”

 
 

2017-10-17, MM