Nasze planetoidy

Nazwy planetoid są proponowane przez ich odkrywców po wyznaczeniu dokładnej orbity obiektu (zapobiega to jego “zagubieniu” po dłuższym okresie braku obserwacji). Do propozycji nazwy dodaje się jej krótkie uzasadnienie. Zgłoszone nazwy są oceniane przez piętnastoosobowy Komitet Nomenklatury Małych Ciał (CSBN), wchodzący w skład Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). Nowe nazwy planetoid stają się oficjalnie obowiązującymi po ich opublikowaniu w Cyrkularzu Małych Ciał (Minor Planet Circular). Poniżej zamieszczamy listę planetoid związanych z Poznaniem i z pracownikami naszego Obserwatorium. Pod każdą nazwą podano jej uzasadnienie (na podstawie danych z MPC). Nazwy zawierają następujące pola:

(Numer) Nazwa = Oznaczenie tymczasowe, data i miejsce odkrycia, odkrywca  (Na podstawie danych z MPC)

(1572) Posnania = 1949 SC, 1949 09 22 Poznań, Dobrzycki, J., Kwiek, A.
Ta planetoida została nazwana na cześć miasta i obserwatorium w którym została odkryta.
Informacje na stronie JPL

(7747) Michałowski = 1987 SO, 1987 09 19 Anderson Mesa, Bowell, E.
Nazwana dla uczczenia Tadeusza Michałowskiego (ur. 1954), polskiego astronoma pracującego w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Michałowski opracował formalizm obliczania orientacji biegunów, kształtu i gwiazdowego okresu obrotu planetoid metodą najmniejszych kwadratów, w oparciu o krzywe zmian ich blasku. Metoda ta (lub metody zbliżone do niej) są obecnie szeroko stosowane jako standardowe narzędzie i znacząco poprawiły one jakość takich wyznaczeń. Nazwa planetoidy została zasugerowana przez H.Rickmana.
Informacje na stronie JPL

(7789) Kwiatkowski = 1994 XE6, 1994 12 02 Palomar, Bowell, E.
Nazwana dla uczczenia Tomasza Kwiatkowskiego, polskiego astronoma pracującego w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Kwiatkowski specjalizuje się w dokładnych obserwacjach  fotometrycznych planetoid oraz wyznaczaniu ich kształtu i orientacji biegunów na podstawie krzywych zmian blasku. Nazwa planetoidy została zasugerowana przez H. Rickmana.
Informacje na stronie JPL

(10470) Bartczak = 1981 EW18, 1981 03 02 Siding Spring, Bus S. J.
Przemysław Bartczak (ur. 1974) jest naukowcem pracującym w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska), który rozwija techniki inwersji krzywych jasności planetoid. Pozwalają one obliczać położenia osi rotacji jak również wypukłe i niewypukłe kształty tych ciał.
Informacje na stronie JPL

(10471) Marciniak = 1981 EH20, 1981 03 02 Siding Spring, Bus S. J.
Anna Marciniak (ur. 1979) jest naukowcem pracującym w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska), wyznaczającym położenia osi rotacji i kształty planetoid długookresowych głównego pasa.
Informacje na stronie JPL

(10472) Santana-Ros = 1981 EO20, 1981 03 02 Siding Spring, Bus S. J.
Toni Santana-Ros (ur. 1984) jest postdoktoranckim pracownikiem naukowym zatrudnionym w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska). Zajmuje się on pomiarami fotometrycznymi małych ciał w ramach wsparcia misji komicznej Gaia.
Informacje na stronie JPL

(16406) Oszkiewicz = 1985 PH, 1985 08 14 Anderson Mesa, Bowell, E.
Dagmara Oszkiewicz (ur. 1982) jest podoktorskim stażystą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej badania planetoid obejmują analizę fotometrycznych krzywych fazowych, obserwacje spektroskopowe oraz opracowanie metod statystycznej inwersji orbitalnej.
Informacja na stronie JPL

(21776) Kryszczyńska = 1999 RE221, 1999 09 05 Anderson Mesa, LONEOS
Agnieszka Kryszczyńska (ur. 1965) jest specjalistą w dziedzinie planetoid na Uniwersytecie im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania właściwości fizycznych planetoid w oparciu o ich obserwacje fotometryczne. Odkryła podwójną naturę planetoidy (809) Lundia, tworzy bazę danych kształtów i orientacji biegunów planetoid.
Informacja na stronie JPL

(24441) Jopek = 2000 FM29, 2000 03 27 Anderson Mesa, LONEOS
Tadeusz J. Jopek (ur. 1951) jest profesorem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opracował on metody analizy skupień przydatne do identyfikacji strumieni meteoroidowych oraz ich związku z planetoidami zbliżającymi się do Ziemi (NEO).
Informacja na stronie JPL

(25052) Rudawska = 1998QG54, 1998 08 27 Anderson Mesa, LONEOS
Regina Rudawska (ur. 1979) jest absolwentką UAM, doktoryzowała się w Instytucie Obserwatorium Astronomicznym UAM. Jej dorobek naukowy obejmuje m.in. stworzenie nowych narzędzi do znajdywania podobieństw miedzy orbitami meteoroidowymi i identyfikacji nowych strumieni meteoroidowych oraz ich obiektów rodzicielskich.
Informacja na stronie JPL

(30234) Dudziński = 2000 GD167, 2000 04 04 Anderson Mesa, LONEOS
Grzegorz Dudziński (ur. 1989) jest adiunktem zatrudnionym w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bada właściwości fizyczne planetoid i wnosi wkład do rozwoju nowych metod modelowania kształtu tych ciał.
Informacja na stronie JPL

(45492) Sławomirbreiter = 2000 AD241, 2000 01 07 Anderson Mesa, LONEOS
Sławomir Breiter (ur. 1963) jest profesorem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego praca naukowa skupia się na mechanice nieba, obejmując wkład do analitycznych i półanalitycznych teorii efektu YORP dla planetoid oraz badania nad dynamika orbitalną.
Informacja na stronie JPL

(63440) Rożek = 2001 MD30, 2001 06 30 Anderson Mesa, LONEOS
Agata Rożek (ur. 1986, absolwentka astronomii na UAM) jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Kent (Wielka Brytania). Wykonuje obserwacje optyczne i radarowe planetoid zbliżających sie do Ziemi w celu określenia ich kształtów i parametrów ruchu obrotowego oraz poszukiwania dowodów na występowanie w ich ruchu sił niegrawitacyjnych.
Informacja na stronie JPL


(72447) Polińska = 2001 DP, 2001 02 16 Ondrejov, Pravec P. & Sarounova L.
Magdalena Polińska (ur. 1981) jest adiunktem pracującym w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska). Specjalizuje się ona w obserwacjach fotometrycznych małych ciał układu słonecznego. Jej obecne zainteresowania badawcze obejmują również spektroskopię gwiazdową i wyznaczanie składu chemicznego gwiazd.
Informacja na stronie JPL

2021-06-17, AK