Nowe poznańskie planetoidy

wpis w: Aktualności | 0

Podczas konferencji „Asteroids, Comets, Meteors 2017” (ACM 2017) w Montevideo w Urugwaju poznańscy astronomowie zostali uhonorowani nazwaniem na ich cześć czterech nowych planetoid: (10470) Bartczak, (10471) Marciniak, (10472) Santana-Ros, (72447) Polińska.

Planetoidy tuż po odkryciu otrzymują nazwę tymczasową. Jeśli uda się dokładnie wyznaczyć dokładną orbitę obiektu, wtedy otrzymuje on numer katalogowy (podawany zazwyczaj w nawiasie). Numerowane planetoidy mogą również uzyskać oficjalną nazwę proponowaną przez astronomów komitetowi Nomenklatury Małych Ciał Układu Słonecznego Międzynarodowej Unii Astronomicznej, która decyduje o ostatecznym nadaniu nazwy. Planetoidy najczęściej nazywane są nazwiskami naukowców, artystów, pisarzy oraz postaci historycznych (z pominięciem polityków).

Konferencja ACM odbywa się co 3 lata i jest najważniejszym spotkaniem astronomów zajmujących się Małymi Ciałami Układu Słonecznego. Planetoidy nazwano nazwiskami poznańskich astronomów w podziękowaniu za ich wkład w poznawanie natury tych ciał.
Aktualny wykaz planetoid związanych z Poznaniem zawiera lista

2017-04-19, AK